Cộng nối thời gian tham gia BHXH trường hợp đã thu hồi lại trợ cấp 01 lần

16/10/2019 16:08:21
Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự từ tháng 08/1978 đến tháng 01/1988 tại Quân khu 09. Sau đó, phục viên theo Quyết định số 638/QĐ ngày 01/02/1988 của Cục Chính trị, hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 09 thu hồi lại số tiền đã hưởng theo Quyết định số 43/QĐ-BTL. Từ tháng 03/1988 – 9/1990, đi lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức (không còn hồ sơ gốc). Từ tháng 10/1990 – 9/2000, lao động tại gia. Từ tháng 10/2000 – 5/2016, tham gia BHXH và đã được cấp sổ BHXH. Xin hỏi, thời gian tham gia quân đội của tôi có được cộng nối trên sổ BHXH không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Quyết định thu hồi số tiền hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 1802/CS-NC ngày 06/7/2015 của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng về việc thống nhất một số nội dung thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Thời gian công tác trong quân đội của ông thuộc đối tượng được cộng nối với thời gian công tác có đóng BHXH sau này theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Vậy, đề nghị ông lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo hồ sơ và nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam