Cộng nối thời gian tham gia quân đội, thời gian đi học với thời gian đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH

18/06/2019 09:23:30
Bạn Nguyễn Duy Linh (TP.HCM) hỏi: Tôi có thời gian tham gia quân đội từ tháng 10/1978 đến tháng 10/1982, sau đó xuất ngũ chuyển thẳng về Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức (sau đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) theo Quyết định số 544/QĐ ngày 20/10/1982 của Bộ Tham mưu, Quân khu 05. Từ tháng 11/1982 đến năm 1987, học trung học chuyên nghiệp; đồng thời, từ năm 1985 đến tháng 09/1988, học Đại học hệ chuyên tu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (có Giấy chứng nhận cắt nhu yếu phẩm của Sở Thương nghiệp TP.HCM). Từ tháng 10/1988 đến tháng 03/1989, chờ xin việc. Từ tháng 04/1989 đến tháng 06/1992, làm việc tại Trung tâm Đào tạo hướng nghiệp Đà Nẵng theo Quyết định số 296/QĐ-UB ngày 08/03/1989 của UBND TP.Đà Nẵng). Từ tháng 06/1992, nghỉ thôi việc theo Quyết định sô 519/TCCB ngày 30/05/1992 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ tháng 02/1996 đến nay, đang tham gia BHXH bắt buộc. Nay tôi đề nghị được cộng nối thời gian tham gia quân đội và thời gian đi học với thời gian đã đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH thì các giấy tờ nêu trên có đủ căn cứ không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

- Đối với thời gian tham gia quân đội từ tháng 10/1978 đến tháng 10/1982:

Căn cứ hướng dẫn tại Công Văn số 4904/LĐTBXH- BHXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tính thời gian công tác hưởng BHXH, nếu ông chưa hưởng trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/04/2002; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/04/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối với thời gian công tác từ tháng 10/1978 đến tháng 10/1982 với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

- Về thời gian đi học từ tháng 11/1982 đến tháng 09/1988:

Ông chỉ cung cấp được Giấy chứng nhận cắt nhu yếu phẩm của Sở Thương nghiệp TP.HCM, không có Giấy Thôi trả lương hoặc sinh hoạt phí khi tốt nghiệp ra trường nên chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam