Công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW: 05 năm nhìn lại

24/07/2018 15:08:27

Ảnh minh họa

Truyền thông mang đến hiệu quả
Nghị quyết số 21 đã đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển cụ thể về BHXH, BHYT nhằm tiến tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động. Có thế nói Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị đã mang lại nhiều đột phá trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, không những nâng cao vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị vào cuộc mà còn giúp cho việc Ngành BHXH đạt nhiều kết quả trong đa dạng hóa truyền thông chính sách BHXH, BHYT, đổi mới quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới sự hài lòng người dân.
Nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết 21 đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh, Nghị quyết số 21 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT ở nước ta hiện nay, thể hiện sự quan tâm một cách sâu sắc, toàn diện của Đảng trong việc thống nhất chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Nghị quyết xác định rõ vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.
Ðối với Ngành BHXH, điều này thể hiện rõ ở những con số ấn tượng. Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia với độ bao phủ BHXH, BHYT ngày càng cao. Theo số liệu thống kê, kết quả đạt được khá ấn tượng, đến thời điểm hết năm 2017, so với năm 2012, đối tượng tham gia BHXH tăng mới 3,25 triệu người, bằng 30,8%; đối tượng tham gia BHTN cũng tăng nhanh qua các năm, tăng mới 3,5 triệu người, bằng 42,4%; đối tượng tham gia BHYT tăng thêm 20,97 triệu người (so với năm 2012 tăng 35,6%), đạt tỷ lệ 85,6% dân số, đã vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Nghị quyết số 21-NQ/TW. Bên cạnh đó, các chính sách về BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo tốt hơn, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện; các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật...
Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH của BHXH Việt Nam đã đạt được những dấu ấn lớn, tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Thủ tục hành chính về BHXH, BHYT giảm từ 115 xuống còn 28 thủ tục, số giờ giao dịch về BHXH, BHYT giảm từ 335 giờ xuống còn 147 giờ (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới) và 51 giờ (theo đánh giá của các cơ quan trong nước). Riêng trong năm 2017, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH để phục vụ người dân, đơn vị và doanh nghiệp bước đầu có những kết quả tích cực. Hiện toàn quốc có khoảng hơn 90% số đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT với cơ quan BHXH; BHXH Việt Nam đã liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT và kết nối trực tuyến hằng ngày với hơn 12 nghìn cơ sở khám, chữa bệnh qua Hệ thống Thông tin giám định BHYT.
Trong xếp hạng Môi trường kinh doanh Doing Business 2018 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tháng 10/2017, môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 14 bậc so với năm ngoái, lên vị trí 68 trong số 190 nền kinh tế. Trong đó, chỉ số nộp thuế và BHXH tăng điểm và tăng hạng nhiều nhất, vượt 81 bậc lên vị trí 86 trong số 190... Ðó là những minh chứng về vai trò của Ngành BHXH trong việc góp phần ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhận định, chính sách BHXH, BHYT là thành quả trong cả một quá trình dài xây dựng và phát triển đất nước. Trên thực tế, Nghị quyết 21 đã trở thành “chỉ lệnh”, là kim chỉ nam giúp cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, cơ quan, đơn vị ý thức cao hơn trách nhiệm của mình và chủ động, quyết tâm vào cuộc, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Từ đó đã tạo nên sức mạnh, động lực để từng cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nỗ lực, tích cực thực hiện
Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã tạo “bứt phá” trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến với người dân. Trong 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động phối hợp tuyên truyền ở cả Trung ương và địa phương như: Ban Kinh tế Trung ương, Báo Nhân dân phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức một số hội thảo khoa học chuyên đề về BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016”; các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo truyền thông lồng ghép về chính sách BHXH, BHYT nhân kỷ niệm các ngày lễ và các sự kiện chính trị lớn…
Đặc biệt, công tác phối hợp trong nắm thông tin, phản hồi về chính sách BHXH, BHYT được chú trọng triển khai đã giúp kịp thời giải quyết những “điểm nóng” về những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Cụ thể, từ năm 2013-2017, cả nước có khoảng 14.000 cuộc đối thoại, tọa đàm về Nghị quyết số 21 và truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các chủ sử dụng lao động, người lao động, cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp, nông dân, hội viên phụ nữ, xã viên hợp tác xã, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên...
Tính riêng Ngành BHXH, trong giai đoạn 2013-2017, đã phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện đăng tải, phát sóng khoảng trên 216.597 phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục, đối thoại trực tiếp và các tin bài về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Giai đoạn này, Ngành BHXH cũng đã biên tập, phát hành trên 55,5 triệu ấn phẩm truyền thông các loại (tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp, sổ tay, lịch, băng, đĩa CD,...) với nội dung về Nghị quyết số 21 cũng như chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Tại BHXH các tỉnh, thành phố hằng năm đã đăng tải hàng ngàn tin bài, văn bản truyền thông về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21; chủ chương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tại địa phương, thu hút hàng triệu lượt người truy cập mỗi năm...
Điều đáng ghi nhận là công tác truyền thông đã tạo được sự thông cảm, chia sẻ của xã hội với những khó khăn Ngành BHXH, Ngành Y tế đang phải giải quyết, như: tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; việc phát triển tham gia BHXH, BHYT ở một số đối tượng, một số khu vực đặc thù; việc bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT; công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT... Nội dung truyền thông được thực hiện bảo đảm đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội; những vấn đề căn bản, cốt lõi của các điều luật về BHXH, BHYT; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách BHXH, BHYT, an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Các hình thức thông tin, truyền thông được phát huy, tạo được điểm nhấn và thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động, như: Đối thoại chính sách, truyền thông miệng, trao đổi với từng nhóm đối tượng; nhiều địa phương phát huy tính sáng tạo, lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù dân cư, địa lý, tập quán sinh hoạt và văn hóa.
Đánh gia kết quả 5 năm công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, thực hiện Nghị quyết số 21 đã có sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông thực hiện Nghị quyết số 21 của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. Nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Lực lượng làm công tác truyền thông các cấp đã nhận thức được trọng trách của mình, chủ động, tích cực vào cuộc, góp phần làm nên những kết quả quan trọng. An sinh xã hội nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng đã thu hút được sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là thu hút đội ngũ các nhà khoa học, đại biểu Quốc hội, chuyên gia, luật sư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ xây dựng chính sách, doanh nhân, sinh viên… tham gia trao đổi ý kiến, đề xuất các giải pháp đối với chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, BHXH, BHYT. Nhu cầu tìm hiểu kiến thức, thông tin về BHXH, BHYT của xã hội ngày càng tăng.
Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, đây là những kết quả ấn tượng; tuy nhiên, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 21 đặt ra, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; và mới đây nhất là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng độ bao phủ BHYT đến năm 2020 phải đạt 90% dân số thì vẫn còn một khoảng cách đầy thách thức đối với Ngành BHXH nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung.

Tiếp tục phải được đầu tư, tăng cường
Đây là thông điệp được nhiều đại biểu, chuyên gia đưa ra giải pháp trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21, trong đó nhấn mạnh tới vai trò nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố tiên quyết giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tính ưu việt của chính sách để tự nguyện tham gia.
Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Đình Quảng chia sẻ: để công tác BHXH, BHYT đạt mục tiêu đề ra, giai đoạn tới cần tập trung chú trọng truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện để mọi người dân hiểu và tự nguyện tham gia nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH... Bên cạnh đó, ngoài các kênh truyền thống, nên thiết lập các kênh thông tin đa chiều để tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người lao động và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách, các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT... Mở rộng dân chủ, công khai trong hoạt động xây dựng pháp luật BHXH, BHYT để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời truyền thông giáo dục của các cơ quan thực thi pháp luật về BHXH, BHYT đối với những nhóm mục tiêu cụ thể, chủ yếu là hướng vào nhóm người sử dụng lao động và người lao động khác nhau...
Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 21 đặt ra, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh yêu cầu, trong thời gian tới, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đầu tư nguồn lực, vật lực cho công tác truyền thông, xác định rõ đối tượng trọng tâm, trọng điểm, xây dựng nội dung và hình thức truyền thông phù hợp. Truyền thông chính sách BHXH, BHYT hiệu quả phải gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ cũng như tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành BHXH. Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.
Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, trong 3 năm tới để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 21 đặt ra, còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong công tác truyền thông. Để bảo đảm từng người dân, từng hộ gia đình, từng người lao động đều có được nhận thức đầy đủ hơn về tính ưu việt, nhân văn, sự thiết thực của việc tham gia BHXH, BHYT; để người người, nhà nhà sớm được thụ hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT chúng ta cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác truyền thông; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung truyền thông; đổi mới hình thức, biện pháp truyền thông đảm bảo phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tiếp tục củng cố, bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác truyền thông; tăng cường nguồn lực cho công tác truyền thông; khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi chính sách BHXH, BHYT.../.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam