Cụm Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua

15/05/2020 09:36:50
Vừa qua, tại TP.Hải Phòng, Cụm Thi đua số 1 gồm 09 BHXH các tỉnh phía Bắc đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua.

Tới dự và chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Minh - Nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH năm 2020 với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, BHXH 09 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1 đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể, qua đó kêu gọi công chức, viên chức nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của toàn Ngành, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương năm 2020.

Ngoài ra, căn cứ chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và tình hình cụ thể của đơn vị, một số đơn vị trong Cụm đã phát động các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó khăn trong thực hiện của tỉnh như: BHXH thành phố Hải Phòng phát động phong trào “Mỗi công chức, viên chức, lao động hợp đồng là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”; BHXH tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào “Chủ động đề xuất các giải pháp, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc năm 2020” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH tỉnh Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020”.

Nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi các đơn vị trong Cụm đã triển khai phong trào thi đua có hiệu quả, đồng thời đồng chí Nguyễn Thị Minh cũng chia sẻ với các BHXH các tỉnh, thành phố những kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước mà bản thân đồng chí, với thời gian hơn 06 năm là Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành BHXH Việt Nam đã chỉ đạo phát động trong toàn Ngành, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vị thế của Ngành./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam