Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất

11/01/2019 16:06:15
Sáng ngày 11/01/2019, tại Hưng Yên, Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cụm Thi đua số I gồm BHXH các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2019, đồng chí Phạm Đức Cường, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh (đơn vị Cụm phó) nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020. Nhiệm vụ cho toàn Ngành nói chung và BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm nói riêng là hết sức nặng nề, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, toàn Ngành phải triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách như công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt mục tiêu Chính phủ giao; tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý Quỹ KCB BHYT; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm hướng tới sự hài lòng cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Kết thúc năm 2018, toàn Cụm Thi đua số I đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Ngành và địa phương giao. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt kết quả tốt, năm sau cao hơn năm trước, hoạt động chi trả các chế độ BHXH, BHYT luôn kịp thời, đúng, đủ; nợ BHXH, BHYT, BHTN được kiểm soát thấp hơn kế hoạch được giao. Thủ tục hành chính được rút ngắn. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, đúng yêu cầu, tác phong công tác, lấy doanh nghiệp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là trung tâm phục vụ được quán triệt trong toàn ngành... Việc thực hiện phong trào thi đua đã gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, có định tính, định lượng cụ thể. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, điển hình tiên tiến ngày càng được chú trọng và tập trung vào người, nhân rộng điển hình tiên tiến ngày càng được chú trọng, tập trung vào người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, điều này thực sự là động lực để toàn thể công chức, viên chức và người lao động đồng lòng quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình thực hiện để bứt phá hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với nhiệm vụ, đặc thù của địa phương nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng với tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam phát động, BHXH các tỉnh, thành phố đã phát động thêm nhiều phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề như: BHXH tỉnh Hưng Yên phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018; BHXH tỉnh Bắc Ninh phát động 3 phong trào thi đua chuyên đề: Phong trào thi đua chuyên đề về chống thất thoát quỹ BHYT năm 2018. Phong trào thi đua chuyên đề về thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, phong trào thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; BHXH tỉnh Phú Thọ phát động phong trào thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH; phong trào thi đua nước rút trong công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN cuối năm 2018; BHXH TP Hải Phòng phát động phong trào thi đua vận động tham gia BHYT hộ gia đình; phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh Bắc Giang phát động phong trào Mua thẻ BHYT tặng hộ gia đình; phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; phong trào thi đua chuyên đề nước rút 3 tháng cuối năm; BHXH tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua chuyên đề về Phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; thi đua nước rút 3 tháng cuối năm với chủ đề Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu; phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; BHXH tỉnh Hải Dương phát động phong trào thi đua chuyên đề mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành kế hoạch thu BHXH tự nguyện năm 2018; phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2018 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả trong thực thi nhiệm vụ chính trị, tính đến tháng 12/2018, đối tượng tham gia BHYT toàn Cụm trên 10 triệu người, trung bình đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT trung bình của Cụm đạt 91%, cao hơn 2,5% so với tỷ lệ của cả nước. Đối tượng tham gia BHXH đạt trên 2,1 triệu người, trung bình đạt 101,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ BHXH trung bình đạt 33,2% lực lượng lao động và cao hơn 2,8% so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Đối tượng tham gia BHTN toàn Cụm trên 2,0 triệu người, trung bình đạt 98,7% kế hoạch BHXH Việt Nam; tỷ lệ bao phủ BHTN trung bình đạt 29,7% lực lượng lao động, cao hơn 3,5% tỷ lệ trung bình cả nước. Số thu toàn Cụm đạt trên 35.956 tỷ đồng, bình quân đạt 101,% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm trung bình chiếm 2,5% số phải thu, trung bình giảm hơn 0,3% so với kế hoạch giảm nợ BHXH Việt Nam giao.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, chính xác, đảm bảo căn cứ pháp lý khi giải quyết quyền hưởng đối với người tham gia. Trong năm 100% người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT đúng thời hạn; 100% người lao động đang tham gia BHXH được cấp sổ BHXH. Toàn Cụm cấp được 557.212 sổ BHXH; phát hành 7.082.097 thẻ BHYT từ đầu năm. Hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động.

Công tác giải quyết chế độ BHXH luôn được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, chính xác cho người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Toàn Cụm đang quản lý trên 467 nghìn đối tượng hưởng BHXH, hàng tháng chi trả trên 8.273 tỷ đồng. Thẩm định, xét duyệt và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 12 triệu 922 lượt người. Tăng cường các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT; phối hợp với Ngành Y tế thực hiện chính sách BHYT. BHXH các tỉnh, thành phố đã triển khai đồng bộ, đa dạng nhiều giải pháp hạn chế bội chi quỹ KCB BHYT vì vậy chi phí KCB BHYT đã được hạn chế. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác giao dự toán thu, chi đối với các đơn vị trực thuộc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu công.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp với thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh. Trong đó đã thực hiện và phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.186 đơn vị, đạt 101% kế hoạch được giao. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT, nâng cấp các phần mềm quản lý, đẩy mạnh giao dịch điện tử nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao chất lượng, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông về chính sách pháp luật BHXH, BHYT và củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững ngành BHXH.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện BHXH các tỉnh, thành phố đã báo cáo tham luận về giải pháp thực hiện tốt bàn giao sổ BHXH; giải pháp và kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; thu nợ đọng BHXH; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT...

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018. Bầu Cụm trưởng và Cụm phó 2019 trong đó BHXH tỉnh Bắc Ninh là đơn vị Cụm trưởng và BHXH TP Hải Phòng là đơn vị Cụm phó. Cụm Thi đua số I đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và Ký giao ước Thi đua năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, ghi nhận những kết quả mà Cụm Thi đua số I đã đạt được trong năm 2018 đặc biệt trong công tác thu, phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, ứng dụng công nghệ thông tin đều đạt chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của toàn quốc. Công tác Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các phong trào thi đua được triển khai kịp thời với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị đã căn cứ vào mục tiêu chung cụ thể hoá thành kế hoạch, cho từng chương trình công tác của từng cá nhân, đơn vị; từ kết quả thi đua, thành tích của các đơn vị, đồng nghiệp, thúc đẩy sự nỗ lực chung cùng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh chỉ đạo, trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2018, BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số I lưu ý một số nội dung trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Trong đó chú trọng tăng cường công tác tham mưu, báo cáo, nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền tại địa phương như Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn Quốc hội tỉnh chú ý làm nổi bật vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong thực hiện an sinh xã hội tại địa phương; huy động cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chủ động thực hiện báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp, họp Quốc hội... Tăng cường phát triển đối tượng mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, trong đó chú trọng phát triển BHXH tự nguyện; tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương giao cả 3 chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT. Phối hợp tốt với Ngành Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT làm tốt hơn nữa công tác quản lý quỹ KCB hiệu quả, đồng thời đảm bảo chất lượng, quyền lợi của người tham gia BHYT. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hướng tới phục vụ tốt hơn nữa đối tượng, phấn đấu tiếp tục giảm số giờ giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng CNTT, kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin ứng dụng trong phục vụ đối tượng. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, đổi mới cả hình thức và nội dung, tăng cường tính tương tác để công tác truyền thông đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Quan tâm, tạo điều kiện để các gương điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị khác học tập. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.

Hà An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam