Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam): Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

12/07/2019 09:44:59
Ngày 12/07/2019, tại Bắc Ninh, Cụm Thi đua số I, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng và 01 số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Cụm Thi đua số I.

Toàn cảnh Hội nghị

Cụm Thi đua số I gồm BHXH 09 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; trong đó, BHXH tỉnh Bắc Ninh được giao làm Cụm trưởng và BHXH TP.Hải Phòng được giao làm Cụm phó Cụm thi đua số I năm 2019.

Những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Cường (Đơn vị Cụm trưởng) cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động, ngay từ đầu năm, BHXH các tỉnh, thành phố đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát hiện, bồi dưỡng nhiều điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả, góp phần tạo nên động lực to lớn cho cán bộ, CCVC, người lao động trong Cụm ra sức thi đua, khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và BHXH Việt Nam giao. Công tác thi đua, khen thưởng có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, CCVC, người lao động, đưa ngành BHXH vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển nhanh và ngày càng bền vững.

Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Cường (Đơn vị Cụm trưởng) phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Phạm Đức Cường nhấn mạnh, hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị trong Cụm; đồng thời giới thiệu, phổ biến tại Hội nghị những kinh nghiệm, giải pháp đã thực hiện hiệu quả. Hội nghị cũng là dịp để biểu dượng, tôn vinh những tập thể, cá nhân, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh tập thể, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Đào Xuân Hải, Phó Giám đốc BHXH TP Hải Phòng (Đơn vị Cụm phó) cho biết, phát huy những thành tựu đạt được trong năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong toàn ngành nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi lĩnh vực công tác. Trong đó, coi công tác thi đua mở rộng đối tượng, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của ngành. Tính đến hết 30/6/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm là 11 triệu 571 nghìn người. Tỷ lệ tỷ lệ bao phủ BHYT trung bình toàn Cụm đạt 91,91%, trong đó BHXH các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT vượt so với chỉ tiêu Chính phủ giao như Bắc Ninh đạt 96,77% dân số (vượt 8,97% chỉ tiêu Chính phủ giao); Bắc Giang đạt 95,3% dân số (vượt 8% chỉ tiêu Chính phủ giao); Quảng Ninh đạt 94,6% dân số (vượt 6% chỉ tiêu Chính phủ giao); Vĩnh Phúc đạt 91,56% dân số (vượt 5,06% chỉ tiêu Chính phủ giao); Hưng Yên 89,5 dân số (vượt 2,7% chỉ tiêu Chính phủ giao); Hải Dương 89,4% dân số (vượt 2,1% chỉ tiêu Chính phủ giao); Phú Thọ 89,3% dân số (vượt 1% chỉ tiêu Chính phủ giao)...

Các đơn vị trong Cụm quan tâm triển khai quyết liệt nhiều biện pháp được tăng cường như đôn đốc thu hồi nợ; lập hồ sơ chuyển tổ chức công đoàn khởi kiện đối với các doanh nghiệp chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, do vậy 6 tháng đầu năm số thu toàn Cụm được trên 23,942 tỷ đồng, bình quân đạt 48,35% kế hoạch giao thu của BHXH Việt Nam.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, toàn Cụm đã cấp được 217.853 sổ BHXH, phát hành 2.525.377 thẻ BHYT. Toàn Cụm đang quản lý trên 673,578 nghìn đối tượng hưởng BHXH, hàng tháng chi trả trên 1.778 tỷ đồng. Các đơn vị trong Cụm thi đua tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHXH, hành vi lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN. Toàn Cụm đã tiếp nhận, xét duyệt, giải quyết chế độ hưởng trợ cấp BHXH một lần là 39,392 nghìn người, trợ cấp thất nghiệp là 32,521 nghìn người...

Ngay từ đầu năm lãnh đạo đơn vị BHXH các tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh tham gia BHYT; thực hiện các giải pháp đồng bộ để quản lý quỹ BHYT. Toàn Cụm đã tổ chức giám định thanh toán cho gần 9,539 triệu lượt người, với số tiền 5.744 tỷ đồng...

Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu được giao

Nhằm phát huy tinh thần thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, BHXH Việt Nam giao, thời gian tới, Cụm Thi đua số I sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Tập trung hoàn thành đúng hạn, đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà BHXH Việt Nam được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tại BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua. Quan tâm, tạo điều kiện để các gương điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ để các đơn vị khác học tập. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể và có kế hoạch triển khai hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng trên cơ sở đánh giá thành tích, tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý.

Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên Phạm Hữu Hiện đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, công tác phát triển đối tượng là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy khi có chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao BHXH tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch riêng về phát triển đối tượng tham gia. Trong đó, đối với BHXH bắt buộc, mặc dù Hưng Yên hầu hết doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ; nhưng BHXH tỉnh Hưng Yên yêu cầu cán bộ phải tìm được địa chỉ dù DN, có văn bản làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác rà soát dữ liệu, coi đây là căn cứ quan trọng để xác định được đơn vị trốn đóng, khi vừa kiểm tra, vừa đối chiếu sẽ thấy ngay được vấn đề. Hưng Yên cũng đang gồng mình, hết sức quyết liệt để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và Hội đồng nhân dân giao. Về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh Hưng Yên giao chỉ tiêu cho từng công chức, viên chức bao gồm cả lãnh đạo; đồng thời có văn bản để cho cán bộ phát triển đối tượng, trực tiếp thu, cấp sổ, thẻ. Hàng tháng, hàng quý Phòng Khai thác – Thu nợ tổng hợp, công khai danh sách; hàng quý đánh giá kết quả, coi đây là chỉ tiêu để bình xét hoàn thành nhiệm vụ của Quý. Kết quả sau chưa đầy 02 tháng chỉ tiêu BHXH, BHYT tăng nhanh, có đồng chí đến thời điểm hiện tại vượt chỉ tiêu 600% được giao. Tham mưu UBND tỉnh từ 60 tuổi sẽ được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT. Cố gắng phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt trên 90%.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận, cách làm hay đã được các đại biểu trao đổi, chia sẻ như: kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; rà soát, phát triển đối tượng tại các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giải pháp giảm nợ đọng; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.../.

Bích Thuỷ

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam