Cụm Thi đua số I: Đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

08/01/2018 12:02:33
Sáng 08/01, tại Bắc Giang, Cụm Thi đua số I (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, BHXH Việt Nam Cù Ngọc Oánh và đại diện BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cụm Thi đua số I, BHXH 09 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh, Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng. 

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của BHXH Việt Nam, Cụm Thi đua số I đã tổ chức phát động thi đua năm 2017 với chủ đề: “Kỷ cương – Đoàn kết – Thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017”. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các đơn vị trong Cụm kịp thời triển khai đề ra các giải pháp có tính chất khả thi, phù hợp với đắc điểm chuyên môn và dựa trên các chỉ tiêu, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể như: đẩy mạnh phong trào thi đua khai thác thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH; truyền thông thực hiện luật BHXH, BHYT; giải quyết chính sách chi trả kịp thời các chế độ cho người tham gia và thụ hưởng; đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính. Thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ, giao dịch về BHXH, BHYT tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhiệp và người dân.

Các phong trào thi đua đã tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2017 như: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm đạt trên 39.871 tỷ đồng, trung bình đạt 104,28% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ trung bình trong toàn Cụm 1,95%.Tổng số người tham gia BHXH (bao gồm cả BHXH tự nguyện) là 1.660.941 người; tổng số người tham gia BH thất nghiệp là 1.863.829 người; tỷ lệ bao phủ BHYT trung bình toàn Cụm đạt 89,2% cao hơn bình quân chung của cả nước.

Đáng chú ý, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai cấp mã số BHXH và ban giao sổ BHXH cho người lao động, các đơn vị trong Cụm đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Toàn Cụm đã bàn giao 1.687.942 sổ BHXH cho người lao động, trung bình đạt 80,26%, nhiều tỉnh đạt tỷ lệ cao như: Vĩnh Phúc đạt 100%, Thành phố Hải Phòng đạt 87,82%; Phú Thọ đạt 83%... Toàn Cụm đã thực hiện cấp 9.954.576 mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, trung bình đạt 95,36%, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Vĩnh Phúc đạt 100%, Hải Dương đạt 100%, Thành phố Hải Phòng đạt 100%... Năm 2017, toàn Cụm đã thực hiện giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ về BHXH, BHYT cho người tham gia. Trong năm, toàn Cụm đã giải quyết chế độ hưu trí cho 21.551 lượt người, tăng 104.079 lượt người so với năm 2016; giải quyết chế độ ngắn hạn, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 957.453 lượt người; thanh toán cho 14.521.854 lượt người, với số tiền 8.485.698 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng toàn Cụm có những chuyển biến rõ nét với 591 tập thể Lao động tiên tiến; 44 tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh; 14 tập thể được tặng Cờ thi đua BHXH Việt Nam; 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 237 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 05 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành; 01 cá nhân được tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì; 02 tập thể và 05 cá nhân tặng Bằng khen Chính phủ; 55 tập thể, 63 tập thể, 332 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc các tỉnh, thành phố. Năm 2017 đã có 24 tập thể, 05 cá nhân được Tổng Giám đốc tặng Bằng khen; 63 tập thể, 31 cá nhân được Giám đốc các tỉnh, thành phố tặng giấy khen theo chuyên đề.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các tham luận của BHXH các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang… làm rõ thêm những kết quả nổi bật và cùng trao đổi đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua của Cụm Thi đua số I năm 2018. Theo đó, Cụm Thi đua số I tập trung thực hiện có hiệu quả việc triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước, của Ngành và địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT”… Duy trì và phát triển sâu rộng phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp tạo động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cụm, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác: phấn đấu có trên 29% lược lượng lao động tham gia BHXH; trên 28% lược lượng lao động tham gia BHTN; chỉ tiêu phát triển BHYT vượt từ 3% trở lên so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam giao từ 2% trở lên; giảm tỷ lệ nợ BHXH thấp hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; quyết tâm hoàn thiện việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động… tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã tổ chức bình chọn các danh hiệu thi đua và bầu BHXH tỉnh Hưng Yên làm Cụm trưởng và BHXH tỉnh Bắc Ninh làm Cụm phó năm 2018.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số I ký giao ước thi đua năm 2018

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, Cụm Thi đua số I phát động và ký giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề: “Xây dưng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng cùa người dân và doanh nghiệp”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Cụm Thi đua số I đạt được trong năm 2017, góp phần vào thành tích ấn tượng chung toàn Ngành. Công tác thi đua trong Cụm luôn đổi mới, phát động được nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, thi đua đột xuất bám sát được nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, mang lại hiệu quả cao.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu, Cụm Thi đua số I cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành giao, phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Cụm cần tăng cường công tác kiểm tra về phong trào thi đua giữa các đơn vị từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện; đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, dồi dưỡng điển hình tiên tiên để phong trào thi đua ngày càng thêm sôi nổi, thực chất; hoàn thiện hệ thống cán bộ làm công tác thi đua, hướng tới tính chuyên nghiệp để phát huy tốt hơn nữa vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam