Cụm Thi đua số I: Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019

15/01/2020 12:10:34
Ngày 14/01/2020, tại TP.Bắc Ninh, Cụm Thi đua số I - BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với sự tham dự của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (BHXH Việt Nam) Đỗ Mạnh Hà; Lãnh đạo BHXH 09 tỉnh, thành phố trong Cụm Thi đua số I gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua số I tiếp tục triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, viên chức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, qua đó đã phát huy được sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, công tác thi đua mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng thu, giảm nợ được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong Cụm Thi đua năm 2019.

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cụm: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị toàn Cụm là 11.764.380 người. 9/9 BHXH tỉnh, thành phố thu vượt mức chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam với tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 51.134,5 tỷ đồng, đạt 104,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được BHXH các tỉnh thực hiện đúng tiến độ, phối hợp với các đơn vị quản lý đối tượng trong việc rà soát khắc phục tình trạng cấp trung thẻ BHYT, giảm tỷ lệ sai sót ở mức thấp. Công tác giám định BHYT được thực hiện đồng bộ các giải pháp kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện lạm dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhất là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT,  BHTN. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng hiệu quả CNTT vào hoạt động quản lý, khai thác các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, liên thông dữ liệu với các cơ sở khám, chữa bệnh, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động nghiệp vụ; các giải pháp trong công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN… Đồng thời, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 như Cụm Thi đua số I tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thường xuyên thanh, kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu tập trung, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ...

Các đơn vị trong Cụm Thi đua số I cũng tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2019; BHXH TP.Hải Phòng được bầu là Cụm trưởng năm 2020; các đơn vị trong Cụm tiến hành ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Nguyễn Việt Châu (BHXH tỉnh Bắc Ninh)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam