Cụm Thi đua số II BHXH Việt Nam: Thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị

16/07/2019 14:56:14
Ngày 16/07/2019, tại Sơn La, Cụm Thi đua số II, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua số II BHXH Việt Nam bao gồm BHXH 09 tỉnh miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Yên Bái.

Những kết quả đã đạt được

Hiệu quả các phong trào thi đua được thấy rõ qua những kết quả quan trọng qua 06 tháng đầu năm.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị trong Cụm là 6.151.352 người, tăng 1,17% so với cùng kỳ 2018. Số người tham gia BHXH là 441.847 người, đạt 94,77% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 37.628 người, đạt 98,2% kế hoạch. trong đó có 03 tỉnh tỷ lệ đạt trên 100% gồm Sơn La (131,7%), Điện Biên (124,8%), Lạng Sơn (109,5%). Số người tham gia BHYT là 6.113.724 người, đạt 99,9% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT bình quân toàn Cụm đạt 96,39%, trong đó có 03 tỉnh có tỷ lệ bao phủ cao là Điện Biên (99,56%), Lào Cai (98,7%). Hà Giang (98,16%); số người tham gia BHTN là 311.849 người, tỷ lệ tăng bình quân 0,16% so với cùng kỳ 2018.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN  đạt 5.790,6 tỷ đồng; bình quân toàn Cụm đạt 48,68% kế hoạch, tăng 8.24% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó 03 tỉnh có tỷ lệ thu đạt 50% trở lên là Yên Bái, Điện Biên, Hà Giang. Tổng số nợ toàn Cụm BHXH, BHYT, BHTN là 247,64 tỷ đồng, tỷ lệ bình quân chiếm 2,68% so với kế hoạch được giao. Trong đó có 03 tỉnh có tỷ lệ nợ thấp dưới 1,5% là Điện Biên, Yên Bái, Sơn La.

Toàn Cụm đã có 4.031.651 lượt người khám, chữa bệnh, với tổng số tiền 2.232,331 tỷ đồng; giải quyết 73.494 lượt hồ sơ, trong đó, số người hưởng chế độ hàng tháng là 4.024 người, hưởng trợ cấp BHXH một lần là 12.556 lượt người, xét duyệt cho 46.056 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và 10.858 lượt người hưởng chế độ BHTN; cấp 29.598 sổ BHXH cho người lao động và cấp 2.176.406 thẻ BHYT.

Từ những cố gắng và kết quả đạt được, Cụm thi đua số II đã có 305 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 02 cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp ngành; 98 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 12 tập thể được tặng Cờ thi đua BHXH Việt Nam; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ; 62 tập thể và 604 cá nhân được tặng giấy khen; 42 tập thể và 190 cá nhân được tặng Bằng khen BHXH Việt Nam; 02 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba. Khen thưởng đột xuất, chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019 cho152 tập thể, cá nhân được tặng giấy khen (trong đó 73 tập thể, 79 cá nhân); 11 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen BHXH Việt Nam (trong đó 06 tập thể, 05 cá nhân).

 

Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Hà Giang Nguyễn Xuân Huy (bên trái) nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương tặng Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho các đơn vị thuộc Cụm II có thành tích xuất sắc

Tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới

Nhằm phát huy tinh thần thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, BHXH Việt Nam giao, thời gian tới, Cụm Thi đua số II sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Bộ chính trị về cải cách chính sách BHXH. Thực hiện các giải pháp tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh phòng lạm dụng quỹ BHXH; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền theo Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới”. Chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng, phổ biến và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, quan tâm, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phổ biến những kinh nghiệm công tác hay, sáng tạo, những giải pháp mới đã được áp dụng và đem lại hiệu quả cao trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ. Tại Hội nghị, nhiều tham luận, cách làm hay đã được các đại biểu chia sẻ như: kinh nghiệm phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện ở Sơn La, Lào Cai; giải pháp tăng thu, giảm nợ đọng ở Điện Biên; công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện ở Lai Châu…

Ghi nhận những kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số II đã đạt được, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cũng mong rằng các phong trào thi đua sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nhân rộng các điển hình ở các nội dung công tác quan trọng như thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua hàng năm, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần chú trọng phát động các đợt thi đua chuyên đề, đột xuất, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn. Triển khai hiệu quả các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phấn đấu cho từng cán bộ viên chức, người lao động nỗ lực sáng tạo, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị bảo đảm An sinh xã hội cho người dân./.

Lan Anh

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam