Cụm thi đua số III: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017

09/01/2018 11:34:30
9/9 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, bình quân đạt 101,95%; số tham gia BHXH tăng 8,44% so với năm 2016, bao phủ BHYT bình quân đạt 88,65%, tăng 4,91% so với kế hoạch giao… Đây là những kết quả nổi bật được đánh giá, ghi nhận tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai phong trào thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số III. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số III ký giao ước thi đua năm 2018

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2017, Cụm thi đua số III phát động thi đua với chủ đề “Kỷ cương, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; đồng thời phát động nhiều đợt thi đua chuyên đề về công tác bàn giao sổ BHXH, quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT, đồng bộ, cấp mã số BHXH…
Các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Tổng số thu BHXH, BHYT của Cụm đạt 62.147,9 tỷ đồng, 9/9 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kế hoạch thu; tỷ lệ thu bình quân đạt 101,95%, đơn vị có tỷ lệ thu cao nhất đạt 105,87%.. Nợ BHXH, BHYT được duy trì ở mức thấp, chiếm 2.43% so với số phải thu. Tổng số người tham gia BHXH toàn Cụm là: 2.908.699 người, tăng 8.44% so với năm 2016. Số người tham gia BHYT toàn Cụm là: 18.584.229 người; tỷ lệ bao phủ BHYT tính bình quân toàn Cụm đạt 88,65% dân số, tăng 4,91% so với kế hoạch Chính phủ giao năm 2017. Một số đơn vị trong Cụm đã có tỷ lệ bao phủ BHYT cao so với tỷ lệ chung của toàn Cụm như: BHXH tỉnh Thái Nguyên đạt 97,8% dân số; BHXH tỉnh Hòa Bình đạt 97,4% dân số. Các tỉnh có chỉ tiêu bao phủ tăng cao so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao như BHXH tỉnh Ninh Bình 10,9%, BHXH tỉnh Nam Định 7,5%...
Toàn cụm đã rà soát và bàn giao 1.856.228 sổ BHXH đến tận tay người lao động, tỷ lệ bình quân chung toàn Cụm đạt 64,1% số sổ cần rà soát bàn giao, đồng thời đã thực hiện đồng bộ đạt tỷ lệ bình quân chung đạt 98%. Cũng trong năm 2017, toàn Cụm thực hiện thanh toán BHYT cho 29.410.074 lượt người khám, chữa bệnh; hạn chế số bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT.
Tại hội nghị, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số III chia sẻ ý kiến trao đổi nhiều kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm 2017, nhất là với những nội dung công tác khó như phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH,BHYT, thu, giảm nợ đọng, bàn giao sổ BHXH, đồng bộ dữ liệu, cấp mã số BHXH, quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT….
Năm 2018, Cụm Thi đua số III phát động phong trào thi đua, xác định mục tiêu tăng diện bao phủ BHXH đạt trên 28% lực lượng lao động, bao phủ BHYT đạt trên 88% dân số, hoàn thành việc thực hiện bàn giao sổ, cấp mã số BHXH, cân đối quỹ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân. Triển khai hiệu quả Nghị quyết 96-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về BHXH,BHYT trong tình hình mới…

Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đánh giá cao các phong trào thi đua được Cụm thi đua số III triển khai đa dạng trong năm 2017, nhất là các phong trào thi đua theo chuyên đề, qua đó tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của các đơn vị trong Cụm. Nổi bật nhất là công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, được duy trì đà tăng trưởng tốt, nhất là với bao phủ BHYT. Công tác thu đạt con số tích cực, một số tỉnh vượt kế hoạch ở mức cao như Hòa Bình (105,8%), Ninh Bình (104,8%), Thanh Hóa (104,5), Hà Nam (104,41%), Nam Định (103,16%), Thái Nguyên (103,2%)… Tỷ lệ nợ được duy trì ở mức thấp hơn mức chung toàn quốc, toàn cụm là 2,43%. Công tác bàn giao sổ, đồng bộ cấp mã số BHXH có kết quả cao tại một số tỉnh, thành phố như Thái Bình (92%), Nam Định (88%), Nghệ An (80%), Hà Nam (80%)…
Những kết quả trên có sự nỗ lực cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của 09 BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số III trong một năm có nhiều nội dung công tác khó, phức tạp bên cạnh các mảng công tác thường xuyên vẫn phải bảo đảm thực hiện tốt. Nhấn mạnh những nội dung nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương yêu cầu Cụm Thi đua số III hưởng ứng tích cực phong trào thi đua được BHXH Việt Nam phát động; triển khai hiệu quả tại cơ sở, chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua đột xuất theo chuyên. Nêu cao vai trò thủ trưởng, các đoàn thể với công tác thi đua, tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... qua đó tạo nguồn động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018./.

 

Đan Hà - Minh Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam