Cụm Thi đua số III: Phát động đa dạng các phong trào thi đua, đạt nhiều kết quả khả quan

16/07/2019 11:00:01
Sáng ngày 16/07/2019, tại Hà Nội, Cụm Thi đua số III – BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, từ các phong trào thi đua được Cụm thi đua số III cũng như BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đa dạng, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với đặc điểm tình hình của từng tỉnh, thành phố. Theo đó, 09 BHXH tỉnh, thành phố thuộc trong Cụm đã phát động 19 phong trào thi đua (mỗi BHXH tỉnh, thành phố phát động 2-3 phong trào thi đua) gắn với các mặt công tác như thu, phát triển đối tượng, quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT… Hiệu quả các phong trào thi đua được thấy rõ qua những kết quả quan trọng qua 06 tháng đầu năm.
Tính đến 30/6/2019, số người tham gia BHXH trong toàn Cụm là 3.289.065 người, đạt tỷ lệ bình quân 95,05% so với kế hoạch giao, tăng 267.097 người bằng 8,83% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 129.496 người đạt 85,6% so với kế hoạch giao (một số tỉnh có số người tham gia BHXH tự nguyện lớn đạt tỷ lệ cao như: BHXH tỉnh Nghệ An 41.466 người đạt 101,9% kế hoạch giao; BHXH tỉnh Thái Bình 12.458 người đạt 97% kế hoạch giao; BHXH tỉnh Thanh Hóa 23.005 người đạt 85,6% kế hoạch giao; BHXH thành phố Hà Nội 27.470 người đạt 68,9% so với kế hoạch giao). Số người tham gia BHTN: 2.890.020 người, đạt tỷ lệ bình quân 93,4% so với kế hoạch giao, tăng 182.685 người bằng 6,75% so với cùng kỳ năm 2018. Số người tham gia BHYT là 19.582.429 người, đạt tỷ lệ bình quân 100,2% so với kế hoạch giao, tăng 781.915 người bằng 4,16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Các tỉnh đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao so với tỷ lệ bình quân chung của Cụm như: BHXH tỉnh Hà Nam đạt 102,4%; BHXH tỉnh Nam Định đạt 102,1%; BHXH tỉnh Nghệ An đạt 101%. Tỷ lệ bao phủ dân số bình quân toàn Cụm đạt 90,1% dân số (trong đó một số tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ dân số cao như: Thái Nguyên đạt 97,2%; Hòa Bình đạt 95,6%; Ninh Bình đạt 90,35%). Một số tỉnh có tỷ lệ vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 như: BHXH tỉnh Ninh Bình vượt 4,1%; BHXH tỉnh Hòa Bình vượt 2,4%; BHXH tỉnh Hà Nam vượt 2,3%.
Tổng số thu của toàn Cụm là 36.845,6 tỷ đồng, đạt 47,74% kế hoạch giao, tăng 4.421,7 tỷ đồng, bằng 13,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có một số tỉnh đạt tỷ lệ cao so với bình quân toàn Cụm như: BHXH tỉnh Ninh Bình đạt 50,42%; BHXH tỉnh Thanh Hóa đạt 50,0%; BHXH tỉnh Nghệ An đạt 49,56%; BHXH tỉnh Nam Định đạt 48,5%. Tỷ lệ nợ bình quân toàn Cụm là 3,89% so với số phải thu. Trong đó, một số tỉnh có tỷ lệ nợ thấp so với tỷ lệ chung của toàn Cụm như: BHXH tỉnh Thái Nguyên 1,7%; BHXH tỉnh Hà Nam 2,95%; BHXH tỉnh Thái Bình 3,39%.
Toàn Cụm đã có 16.093.235 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, tăng 1.230.620 người, bằng 8,28% so với cùng kỳ năm 2018; tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT là 14.771,2 tỷ đồng, chiếm 50,9% dự toán chi KCB BHYT, giảm 395,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó một số tỉnh có tỷ lệ chi khám, chữa bệnh BHYT thấp so với bình quân của Cụm như: BHXH tỉnh Hà Nam 28,1%, BHXH tỉnh Hòa Bình 44%, BHXH tỉnh Thái Nguyên 45,38%.

 

Đại diện Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH TP. Hà Nội chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm tại hội nghị

Từ những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được, trong Cụm đã có 110 Tập thể lao động xuất sắc; 15 tập thể nhận Cờ thi đua BHXH Việt Nam; 65 tập thể và 405 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; có 10 tập thể được UBND tỉnh, thành phố tặng Cờ thi đua; 14 tập thể và 19 cá nhân được UBND tỉnh, thành phố tặng Bằng khen; 02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp ngành; 581 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 57 tập thể và 1.203 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố tặng Giấy khen. Đặc biệt, trong Cụm có 02 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ đối với 02 tập thể, đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 01 tập thể và 07 cá nhân.
Từ các đợt thi đua chuyên đề, đột xuất, có 04 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; 92 tập thể và 114 cá nhân được Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố khen thưởng…
Cũng tại hội nghị, một số tập thể, cá nhân điển hình chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm thực hiện tốt ở một số mặt cộng tác như: giảm nợ đọng ở Hà Nội, phát triển BHXH tự nguyện ở Thái Bình, mở rộng diện bao phủ BHYT ở Thanh Hóa…
Phát huy những kết quả đạt ược, thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số III thống nhất sẽ chú trọng thực hiện các biện pháp nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như: tập trung khai thác số lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ; đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nợ đọng kéo dài; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tăng cường thực hiện giám định điện tử, giám định chuyên đề; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định…/.

Minh Đức

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam