Cụm Thi đua số IV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

02/07/2020 14:29:33
Ngày 26/06/2020, tại Hà Tĩnh, Cụm Thi đua số IV (09 tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm và Triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Khương – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và chỉ đạo Hội nghị

Nỗ lực vượt khó trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong 06 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, thu nhập của người lao động, người dân giảm mạnh… ảnh hưởng lớn đến triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 của BHXH các tỉnh, thành phố. Các hoạt động tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể các đơn vị trong Cụm, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, như: Phong trào thi đua chuyên đề phát triển đối tượng BHXH tự nguyện; phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quyết toán tài chính năm 2019 trên phần mềm Kế toán tập trung; phong trào thi đua xây dựng điển hình xuất sắc năm 2020; phong trào thi đua tập trung quản lý dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT và nâng cao chất lượng công tác Giám định BHYT năm 2020.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn Cụm đã thu được số tiền 10.101,8 tỷ đồng, đạt 36,45% so với kế hoạch giao toàn Cụm, tăng 578,2 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,07%)  so với cùng kỳ năm 2019. Có 5/9 tỉnh, thành phố trong Cụm đạt và vượt tỷ lệ số thu theo tiêu chí chấm điểm của BHXH Việt Nam quy định đến tháng 5/2020 (36%), trong đó có 2/9 đơn vị đạt tỷ lệ số thu cao là: BHXH tỉnh Quảng Ngãi (41,1%), BHXH tỉnh Hà Tĩnh (37,5%). Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn Cụm đạt 91,61% so với dân số. Tính đến hết tháng 05/2020, có nhiều tỉnh đạt tỷ lệ cao về phát triển đối tượng BHXH tự nguyện so với kế hoạch là Hà Tĩnh 69,4%, Quảng Bình 61,1%, Quảng Trị 60,3%, Bình Định 50,1%.

Nhiều thành tích được ghi nhận

Công tác bình xét đề nghị khen thưởng được các đơn vị trong Cụm triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Năm 2019 toàn Cụm có 12 tập thể được tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; 04 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, thành phố; 86 tập thể được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc; 04 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành; 341 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 03 tập thể và 04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 43 tập thể, 249 cá nhân được tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam; 06 tập thể, 15 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 99 tập thể, 717 cá nhân được tặng Giấy khen. Công tác khen thưởng đã cổ vũ, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm. Bên cạnh đó, toàn Cụm có 02 tập thể đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 03 tập thể và 01 cá nhân đang đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 05 tập thể và 07 cá nhân đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 06 tháng cuối năm

Để hoàn thành nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong Cụm Thi đua số IV đề ra các những nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động. Đồng thời phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt, thi đua nước rút, tập trung vào các công việc còn khó khăn, phức tạp nhằm phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2020.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng kết các phong trào thi đua trong toàn ngành. Các phong trào thi đua bám sát công tác nghiệp vụ, có sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; phấn đấu toàn Cụm có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm Thi đua số IV đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số IV cần tập trung công tác tuyên truyền, không ngừng phát triển đối tượng tham gia, nhất là BHXH tự nguyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; tập trung sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thường xuyên và chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua và chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ; cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do BHXH Việt Nam phát động.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Lại - Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Mai – Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định; tặng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 của BHXH Việt Nam cho BHXH Hà Tĩnh và trao chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Ngành BHXH cho ông Văn Phú Quân - Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Quảng Nam.

Thảo Khang (BHXH tỉnh Hà Tĩnh)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam