Cụm Thi đua số V (BHXH Việt Nam): Công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm được triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả

10/07/2020 21:02:24
Ngày 10/7, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Cụm Thi đua số V, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cụm Thi đua số V gồm 09 tỉnh: Gia Lai, Khánh Hoà, Kom Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk. Trong đó, BHXH tỉnh Gia Lai là Cụm trưởng.

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm, Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh Khánh Hoà Lê Hùng Chính – đơn vị Cụm phó nhấn mạnh, trong 06 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Đảng uỷ, lãnh đạo BHXH các tỉnh quan tâm, phổ biến, quán triệt về quan điêm chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác. Ngay từ đầu năm, các đơn vị thành viên trong Cụm Thi đua đã chủ động, sáng tạo, vượt khó triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu khai thác mở rộng đối tượng tham gia và tăng thu, giảm nợ; Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, tăng cường giao dịch điện tử, gửi hồ sơ qua bưu điện đều đạt chỉ tiêu đề ra trong bố cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp...

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh đã chủ động trong việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các phòng trào thi đua theo phương châm thi đua để thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, thi đua luôn hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị luôn đổi mới, chủ động trong đăng ký, triển khai thực hiện nội dung thi đua.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020, với chủ đề Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trác nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của các đơn vị trong Cụm, công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. BHXH các tỉnh trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thu đua chuyên đề; tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến một các thiết thực, hiệu quả, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ngành. Cùng với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, BHXH các tỉnh trong Cụm luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực công tác của đơn vị, tập trung chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến ở các đơn vị trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nhân rộng cho các đơn vị học tập noi theo, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt, việc tốt tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, kịp thời phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt để học tập, nhân rộng trong toàn đơn vị, trong Cụm và toàn Ngành. Việc biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức: Biểu dương trong Hội nghị giao ban hằng tháng, Hội nghị sơ kết công tác hằng quý, trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm cao nhất, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày 30/6/2020 là 8.691.832 người, đạt 97,38% so với kế hoạch, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước; Số thu toàn Cụm là 9.908 tỷ đồng, đạt 45,9% kế hoạch, tăng 6,04% so với cùng kỳ; Số tiền chi trả, thanh, quyết toán các chế độ BHXH, BHYT, BHTN toàn Cụm tính đến ngày 30/6/2020 là 9.604,4 tỷ đồng, tỷ lệ 45,15% so với kế hoạch, tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước; Công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH được thực hiện đúng quy trình, quy định, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Công tác giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHTN từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, chính xác, đúng quy định.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện để ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020, đồng thời bám sát cơ sở, cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu KCB BHYT lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, để kiểm soát tốc độ gia tăng chi phí KCB BHYT và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Thực hiện phân dự toán, cấp ứng, thẩm định quyết toán kinh phí KCB BHYT theo quy định, đảm bảo kinh phí phục vụ đối tượng có thẻ BHYT khi đi KCB; phối hợp các Sở, Ngành liên quan thẩm định kế hoạch đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2020. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám định chi phí KCB, kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng không đúng quy định. Tính đến ngày 30/6/2020, toàn Cụm có 7.280.287 lượt người khám chữa bệnh BHYT với kinh phí sử dụng chiếm 43,54% kế hoạch giao.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Viêt Nam Nguyễn Đình Khương trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được các đơn vị trong Cụm tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai kịp thời các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam ban hành, thực hiện ký số các văn bản qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết và chi trả các chế độ. Công khai thủ tục hành chính, mẫu biểu liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng Thông tin điện tử, tại bộ phận "Một cửa" BHXH tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện. Việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, BHYT đúng hạn, không để tồn đọng hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng; nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo chặt chẽ; phối hợp với ngành Bưu điện hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo đúng quy định của pháp luật...

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức triển khai, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, đồng chí Phan Thị Loan, BHXH huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng báo cáo về Hoạt động của Đoàn thanh niên gắn với công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; BHXH huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà báo cáo về Thực hiện các giải pháp vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên đại bàn huyện Diên Khánh; Phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH tỉnh Bình Thuận báo cáo Các giải pháp thực hiện tốt công tác Kế hoạch – Tài chính của đơn vị; BHXH huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông báo cáo Lĩnh vực thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh Đắk Lắk báo cáo Công tác tài chính năm 2019 trên phần mềm kế toán tập trung...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương biểu dương các kết quả mà Cụm Thi đua số V đã thực hiện trong thời gian qua. Dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều mặt công tác, tuy nhiên, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, điều đó được thể hiện qua những con số đã được báo cáo tại Hội nghị.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, để thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020, Cụm Thi đua số V tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch, giảm nợ đọng; chi trả các chế độ đảm bảo kịp thời, an toàn tiền mặt. Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên cơ sở các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả và đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; nhân rộng những cách làm hay, những mô hình mới để trao đổi, học tập nhân rộng trong toàn ngành; Chủ động phát động và kết hợp phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động và các cá nhân có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đào tạo đội ngũ công chức, viên chức luôn năng động, sáng tạo, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày một nâng cao.../.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam