Cung cấp, chia sẻ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT

15/05/2017 12:43:14
Sáng ngày 15/5/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức lễ ký Biên bản cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT. Đại diện cho hai cơ quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn ký Biên bản với sự chứng kiến của đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam.

Theo biên bản được ký kết, BHXH Việt Nam thực hiện bàn giao dữ liệu về hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia BHYT thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, tạo thuận lợi để Bộ Y tế bảo đảm phục vụ công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cho người dân.
Toàn bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên phạm vi cả nước với tổng số 92.809.519 bản ghi với các trường dữ liệu về: họ, tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia BHYT, mã thẻ BHYT, mã đối tượng tham gia BHYT. Dữ liệu danh mục hành chính bao gồm các danh mục tỉnh; huyện; xã, phường; thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia BHYT trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.
Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu nêu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn; đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự. Việc cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh, sau quá trình nỗ lức, cố gắng khảo sát, thu thập, đến nay cơ sở dữ liệu về hộ gia đình tham gia BHYT đã được BHXH Việt Nam cập nhật, hoàn chỉnh, đầy đủ thông tin, bảo đảm phục vụ cho quá trình thực hiện các chính sách An sinh xã hội nói chung, trong đó có BHYT. Đây là cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình cấp mã định danh người tham gia BHYT, khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, đồng thời cũng là dữ liệu đầu vào quan trọng để vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT, bảo đảm cho việc giám định tự động, quản lý chặt chẽ công tác thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.
Với Bộ Y tế, cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý thông tin sức khỏe của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế cũng là sự cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ, tạo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân./.

Minh Đức- Văn Tân

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam