Đa dạng hóa nguồn tiền lương hưu - khuyến khích các DN giữ chân người tài

09/05/2018 11:26:03
Trả lời báo chí bên lề Hội thảo Báo cáo thường niên kinh tế năm 2018 diễn ra ngày 08/5/2018, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp hy vọng 2 đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH sẽ thành công, nhưng đòi hỏi quyết tâm lớn.

(ảnh minh họa)

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã có 2 nghị quyết, một là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước, hai là đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Với sự sắp xếp lại này, đội ngũ sẽ tinh giản ở khu vực công và các đơn vị sự nghiệp thì sẽ có nguồn để cải cách.

Những lần trước, chính sách cải cách tiền lương gặp khó khăn, còn lần này đã có những giải pháp như: Mức tăng thu từ ngân sách Nhà nước ở địa phương để lại ít nhất 50%. Cùng với việc tinh giản biên chế sẽ giải quyết được ít nhất về số lượng con người và khoản tiền. Tiền dùng cho cải cách năm nay không hết sẽ tiếp tục được sử dụng cho năm sau. 

Như thế, những vướng mắc trước đây về biên chế, bộ máy, nguồn kinh phí, thì ở Đề án lần này có thể xử lý được, hy vọng sẽ thành công. Đề án lần này được thiết kế 2 thang bảng lương (chức vụ và chuyên môn nghiệp vụ). Những người hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ sẽ được đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả công việc. Đề án thiết kế 70% lương cơ bản, 30% phụ cấp để tránh chuyện lương thấp mà phụ cấp nhiều. Trong Đề án cũng thiết kế dành một khoản tiền thưởng do thủ trưởng quyết định, dựa trên đánh giá năng lực cán bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Những người nhiều lần được thưởng là do hoàn thành nhiệm vụ và có thể giữ được ngạch bậc cao hơn đồng nghĩa nhận được mức lương cao hơn.

Đối với Với Đề án Cải cách chính sách BHXH, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho rằng, hiện nay, chính sách BHXH vướng ở chỗ diện bao phủ hẹp, đến nay chỉ đạt 29%, cho nên mục tiêu năm 2020 có 50% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH khó đạt được. Hiện rất nhiều đối tượng có nhu cầu, khả năng tham gia BHXH lại không được quy định trong Luật BHXH. Ví dụ, người điều hành DN, người làm trong hợp tác xã, người tự do kinh doanh. Có lẽ cũng bởi những chính sách thiết kế trong BHXH chưa hợp lý. Chính sách BHXH mới chỉ chú trọng đến đóng - hưởng, đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, mà chưa thực hiện nguyên tắc chia sẻ dẫn đến sự chênh lệch. Lần này, Đề án thiết kế chính sách BHXH 3 tầng. Tầng một là lương hưu xã hội trợ cấp tuổi già - từ trước đến nay chúng ta vẫn làm. Những người 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng đang được Nhà nước chi trả 270.000 đồng/tháng. Hy vọng với sự cải thiện của ngân sách, tuổi của những đối tượng thuộc tầng này có thể giảm xuống.

Tầng thứ hai mà hiện nay BHXH đang vận hành tức là có lương, có thu nhập thì tham gia BHXH để sau này có thể hưởng hưu trí, tử tuất. Tầng thứ ba là hưu trí bổ sung để DN muốn thu hút và giữ chân người tài thì được thương lượng đóng vào quỹ hưu trí bổ sung. Có thể Quỹ hưu trí bổ sung sẽ do các đơn vị ngoài Nhà nước cung cấp. Với cách thiết kế thế này, sẽ đa dạng hóa nguồn tiền lương hưu và khuyến khích các DN giữ chân được người tài./.

T.Nghĩa

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam