Đã hưởng BHXH 01 lần có được cấp lại sổ BHXH khi đi làm ở công ty mới?

25/12/2018 08:07:34
Một bạn đọc ở Tây Ninh hỏi: Tôi tham gia BHXH từ tháng 03/2014 đến tháng 02/2016. Sau đó, nghỉ việc và hưởng BHTN, đến tháng 04/2017 đã hưởng BHXH 01 lần. Bây giờ tôi đi làm ở công ty mới, đơn vị yêu cầu nộp lại sổ BHXH.nhưng sổ BHXH đã bị thu khi hưởng BHXH 01 lần. Vậy, tôi có xin cấp lại được sổ BHXH được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Người tham gia đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng được cơ quan BHXH cấp lại sổ BHXH để ghi thời gian tham gia BHXH chưa hưởng theo quy định tại Tiết 2.1, Khoản 2, Điều 46 của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, do thời gian tham gia BHTN của bạn đã được tính để hưởng hết trợ cấp thất nghiệp, vì vậy khi bạn giải quyết BHXH 01 lần không còn thời gian tham gia BHTN, cơ quan BHXH thu hồi sổ BHXH. Trường hợp tiếp tục tham gia BHXH ở đơn vị mới, bạn kê khai mã số BHXH (số sổ BHXH đã cấp trước đó) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để cơ quan BHXH cấp sổ BHXH theo mã số BHXH đã cấp.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam