Đà Nẵng: Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 bệnh nhân đến KCB tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thành phố vẫn được hưởng đúng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT

07/08/2020 12:21:22
Đây là một trong những nội dung tại Thông tin phòng chống dịch bệnh COVID-19 được Thành phố Đà Nẵng thông báo ngày 6/8.

(ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm đảm bảo quyền lợi người có thẻ BHYT và chủ động điều tiết nguồn bệnh nhân có đầu thẻ khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu tại các bệnh viện đã bị cách ly y tế, Sở Y tế có Công văn số 2898/SYT-QLHNYT về việc khám, chữa bệnh BHYT đối với bệnh viện bị cách ly y tế trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 như sau:

Đối với trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT ban đầu đăng ký tại tuyến tỉnh/Trung ương mà các bệnh viện này bị cách ly y tế; Sở Y tế thống nhất với BHXH thành phố Đà Nẵng khi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thành phố, bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh/trung ương, tuyến quận/huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì vẫn được hưởng đúng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT.

Đối với trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT ban đầu đăng ký tại tuyến quận/huyện mà các bệnh viện này bị cách ly y tế, khi khám, chữa bệnh tại tuyến quận/huyện thì được hưởng quyền lợi là đúng tuyến như quy định của Luật BHYT; trong trường hợp bệnh diễn biến nặng hoặc chuyển tuyến trên điều trị thì được coi là đúng tuyến và được hưởng đúng quyền lợi ghi trên thẻ BHYT.

Trong trường hợp bệnh nhân tự đến điều trị tại tuyến tỉnh/trung ương thì coi là trái tuyến và được hưởng quyền lợi như quy định của bệnh nhân vượt tuyến.

Trường hợp tất cả các bệnh viện tuyến quận/huyện bị cách ly y tế thì khi bệnh nhân đến KCB tại tuyến tỉnh/trung ương thì được coi là đúng tuyến.

Bộ Y tế  cũng vừa có Công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh do COVID-19. Theo đó, nhằm hỗ trợ thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT trong thời gian dịch bệnh do COVID-19 như sau:

Đối với trường hợp đến khám, chữa bệnh tại cơ sở có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT nhưng không phải là nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của Sở Y tế: Thanh toán như trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến;

Đối với trường hợp đến khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận để cấp cứu, điều trị người bệnh có thẻ BHYT: Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT như trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến, theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đối với trường hợp cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến;

Thanh toán theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với trường hợp người bệnh tự đến khám, chữa bệnh (không phải cấp cứu, không có giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT./.

T.Hà

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam