Đà Nẵng: Những bước tiến vững chắc trên lộ trình BHYT toàn dân

21/12/2016 14:43:57
Thực hiện BHYT toàn dân là một trong những mục tiêu phấn đấu cấp Ủy đảng, chính quyền TP.Đà Nẵng khởi động từ nhiều năm trước và chính thức triển khai thực hiện vào năm 2012. Đặc biệt, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, Sở, Ngành, các cơ quan chuyên môn tại quận, huyện triển khai thực hiện đồng bộ, với các chương trình, kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm tốt hơn chính sách An sinh xã hội của Thành phố.


  Tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW

  Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng được ban hành bao gồm: Nghị quyết, Chương trình hành động cụ thể của Thành ủy, các văn bản hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Tuyên giáo Thành ủy; trên cơ sở đó, HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết đề ra mục tiêu hoàn thành BHYT toàn dân; UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/05/2012 về Kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo, Kế hoạch số 8190/KH-UBND ngày 16/09/2013 với định lượng chỉ tiêu cụ thể về phát triển BHYT, Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 14/05/2012 ban hành Quy chế liên ngành thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Theo đó, tất cả các quận, huyện ủy, UBND quận, huyện đều có văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến cấp ủy, UBND xã, phường.

 Từ hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương các cấp, các Sở, Ban, Ngành thành phố, các cơ quan chuyên môn ở các quận, huyện đã vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của UBND Thành phố cũng được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Chủ công là BHXH Thành phố - Sở Y tế Thành phố phối hợp làm tốt trong công tác tham mưu UBND thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về BHYT; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành liên quan như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, Sở Tài chính, Hội Nông dân Thành phố, chính quyền cấp quận huyện, xã phường… góp phần vào sự thành công trong công tác phát triển BHYT tại Đà Nẵng.

 Xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong việc đưa Luật BHYT đi vào đời sống xã hội, những năm qua, Thành phố chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, thực hiện BHYT toàn dân nói riêng luôn là nhiệm vụ có tính thường xuyên, lâu dài; kiên trì với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng về nội dung, có minh chứng thực tế để người dân đi từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều và hiểu, tự giác tham gia, cụ thể: Đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ khi thực hiện BHYT toàn dân trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cấp, các ngành và trong toàn dân; tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động làm việc trong các thành phần kinh tế tư nhân, hợp tác xã và nhân dân; tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Chú trọng hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng ở quận, huyện, xã, phường; tuyên truyền miệng tại thôn, xóm, tổ dân phố; trên đài truyền thanh, tờ rơi, tờ gấp chuyển đến tận tay đối tượng; thực hiện tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức nhiều buổi nói chuyện, đối thoại trực tiếp với công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy; xây dựng mạng lưới đại lý thu BHYT tại các xã, phường. Xây dựng các cụm pa-nô, áp phích ở nơi tập trung đông dân cư, nơi nhiều người qua lại.

 Song song với các biện pháp trên, Thành phố xác định nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT là một nội dung tuyên truyền chính sách BHYT hữu hiệu: Công tác khám, chữa bệnh BHYT luôn được đặc biệt quan tâm, với định hướng phấn đấu “nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”, cùng với nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sỹ, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực y tế chất lượng cao; nâng cấp, mở rộng và phát triển mới các cơ sở khám, chữa bệnh, ngành y tế đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo được niềm tin trong nhân dân. Người dân có quyền lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh và hình thức cung ứng dịch vụ y tế. Từ đó, tạo điều kiện từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của tuyến cơ sở và tuyến y tế chuyên sâu, đồng thời, đưa công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân đến tận tuyến y tế cơ sở, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Việc bổ sung, điều chỉnh theo hướng ngày càng được mở rộng, danh mục các dịch vụ - kỹ thuật cao, chi phí lớn, giá dịch vụ y tế điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ được quỹ BHYT thanh toán, thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT theo lộ trình đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo tốt hơn quyền lợi và tạo thuận tiện cho người có thẻ BHYT.

Những kết quả đạt được

 Tính đến hết năm 2015, TP.Đà Nẵng cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo kế hoạch đề ra, tổng số người tham gia là 960.518 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số, tăng 14,9% (124.640 người) so với năm 2011 (770.233 người tham gia, đạt 87,83% so với dân số); đến Quý II/2016, số người tham gia BHYT là 992.400 người, chiếm tỷ lệ 96.4%.

 Hệ thống cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh có bước phát triển rõ nét: Các cơ sở y tế công lập được đầu tư mạnh về hạ tầng, trang thiết bị y tế, một số công trình tiêu biểu như Bệnh viện Phụ sản - Nhi được thành lập và đưa vào hoạt động từ tháng 05/2012; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng khánh thành tháng 09/2012 và đưa vào hoạt động từ tháng 01/2013; Bệnh viện Hòa Vang đã đưa vào vận hành giai đoạn 01 từ tháng 04/2013; Khu Hồi sức cấp cứu-Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Hải Châu hoàn thành, đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân, tạo được niềm tin cho không chỉ cho người dân Đà Nẵng mà hàng năm còn thu hút khoảng 30% bệnh nhân BHYT từ các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên đến khám, chữa bệnh và tỷ lệ này ngày càng có xu hướng gia tăng. Các cơ sở y tế ngoài công lập tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị y tế, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng tin học, công khai các dịch vụ y tế… nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người bệnh và đã từng bước được khẳng định.

 Các đơn vị y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ nhân dân, các bệnh viện ngoài công lập được xây dựng mới và mở rộng quy mô như Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, Bệnh viện Quốc tế ViMex, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân TP.Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

 Các cơ sở y tế được tăng cường bổ sung nguồn nhân lực được chọn lọc trong tốp đầu của sinh viên tốt nghiệp y khoa, bác sỹ nội trú theo chủ trương của Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị; đặc biệt, là tiếp cận ngay các ứng dụng mới trong lĩnh vực y khoa. Tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ bác sỹ đạt 15,18 số bác sỹ/10.000 dân (tỷ lệ toàn quốc là 08 số bác sỹ/10.000 dân). Tiếp tục đẩy mạnh các kỹ thuật y tế chuyên sâu, nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật y tế mới được áp dụng vào chẩn đoán, điều trị đã kịp thời cấp cứu người bệnh hiệu quả, giảm tỷ lệ chuyển bệnh nhân đi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và ra nước ngoài; đã triển khai thành công nhiều ca ghép thận tại Bệnh viện Đà Nẵng; đạt được thành công trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng…

 Nguồn Quỹ BHYT tăng hàng năm, trong 04 năm qua, quỹ được sử dụng có hiệu quả góp phần quan trọng vào tài chính y tế tại địa phương. Cụ thể, nguồn Quỹ BHYT đạt 621,8 tỷ đồng (năm 2013), 678 tỷ đồng (2014), 771 tỷ đồng (2015) và ước đạt 848 tỷ đồng (2016). Trong đó, ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT chiếm 23,4% so với Quỹ BHYT (2013), chiếm 19,4% so với Quỹ BHYT năm 2014, chiếm 21,7% so với Quỹ BHYT năm 2015, chiếm 20,5% năm 2016.

  Một số yếu tố tác động đến quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và bài học kinh nghiệm

 Thuận lợi

 Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước về chính sách BHYT, thể hiện bằng Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ, ngành trong những năm gần đây.

 Chính sách BHYT đã được luật hoá, có hiệu lực thi hành từ tháng 07/2009 và quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc toàn dân từ ngày 01/01/2015 - đây là yếu tố quan trọng nhất trong triển khai thực hiện đẩy nhanh lộ trình bao phủ BHYT toàn dân.

 Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến thôn xóm, bản làng, tổ dân phố tại Đà Nẵng; sự đồng thuận của người dân, toàn xã hội trong việc chấp hành luật pháp về BHYT.

 Hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương được quan tâm, đặc biệt nâng cấp mạnh từ hạ tầng, thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế đáp ứng chăm sóc sức khoẻ cho người dân để xứng đáng sự đóng góp của họ vào Quỹ BHYT.

 Đời sống kinh tế của người dân, sự quan tâm đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương của Đảng, chính quyền Thành phố đối với đối tượng chính sách xã hội góp phần quan trọng vào sự tham gia của các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 Hạn chế

 Nhận thức của một số đơn vị sử dụng lao động và người dân vẫn còn chưa cao trong việc tham gia đóng góp vào Quỹ BHYT.

 Công tác tuyên truyền mặc dù tổ chức thường xuyên, có nhiều hình thức phong phú, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

 Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu và đòi hỏi của người dân.

 Bài học kinh nghiệm

 Kết quả thực hiện thành công BHYT toàn dân thể hiện bước tiến vững chắc của Đà Nẵng, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố trong đầu tư phát triển Thành phố một cách toàn diện về mọi mặt, trong đó có lĩnh vực An sinh xã hội. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

 Thứ nhất, có sự lãnh đạo và chỉ đạo xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, thể hiện qua các văn bản như Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 68 của Quốc hội, Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành và BHXH Việt Nam.

 Thứ hai, xác định rõ thực hiện chính sách BHYT là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, được thể hiện bằng chủ trương và sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch cụ thể của UBND các cấp; đặc biệt, là bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Trên cơ sở đó, các địa phương cần cụ thể hóa thành văn bản, giao kế hoạch cụ thể cho chính quyền các cấp, phân nhiệm rõ ràng đối với từng ngành, từng cấp, từng tập thể, cá nhân liên quan, đảm bảo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc thì mới đạt được kết quả cao nhất.

 Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng phạm vi, hình thức tuyên truyền trực tiếp, từ các khu công nghiệp, khu chế xuất đến trực tiếp những đơn vị có số lượng lao động lớn và xuống đến tận tổ dân phố. Những hoạt động tuyên truyền đã góp phần tạo ra sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHYT.

 Thứ tư, với vai trò chủ công, BHXH Thành phố - ngành Y tế luôn chủ động, phối hợp trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương các cấp để ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện.

 Thứ năm, tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người có BHYT tốt nhất để người dân thấy rõ một cách thiết thực sự chia sẻ tài chính do bệnh tật mang lại từ nguồn Quỹ BHYT của cộng đồng; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh; kịp thời giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 Thứ sáu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, gắn kết với các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, kết hợp với đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua ở mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 16/05/2016 của Thành uỷ Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ Thành phố thể hiện quyết tâm phát triển không ngừng để đạt được mục tiêu tổng quát đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hoá - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thành phố 04 an, trong đó, có An sinh xã hội với với nhiệm vụ mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện BHYT toàn dân đạt 100% vào năm 2020. UBND Thành phố đã hoàn thành cơ bản Kế hoạch thực hiện Chương trình An sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp rất cụ thể các cấp, các ngành, định lượng công việc rõ ràng làm mốc phấn đấu. Để đẩy nhanh diện bao phủ BHYT nhằm phấn đấu rút ngắn lộ trình tiến tới BHYT toàn dân nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, Đà Nẵng sẽ quyết tâm tiếp tục giữ vững, phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua và thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam