Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

07/09/2020 16:26:38
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch soos155-KH/DUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 354-KH/ĐU của Cơ quan BHXH Việt Nam, trong 02 ngày (07-08/9/2020), tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phiên trù bị diễn ra chiều ngày 07/9/2020 có sự tham dự của Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổ trưởng Tổ số 1 Tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí trong Tổ số 1 Tổ giúp việc BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu

Tham dự Phiên trù bị có Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Các đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; nguyên Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương và 166 đại biểu chính thức của 29 tổ chức Đảng trực thuộc, đại diện cho 529 Đảng viên của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua các chương trình Đại hội

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch 05 đồng chí; Đoàn Thư ký 02 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 03 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình làm việc, thông qua Quy chế làm việc, nội quy Đại hội, nghe phổ biến một số quy định về công tác bầu cử trong Đảng, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, về cơ bản, các ý kiến góp ý của các đại biểu đều nhất trí với cơ cấu bố cục và các nội dung của Dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Nội dung các Dự thảo phản ánh đầy đủ, trung thực thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước; đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc và có nhiều điểm mới thể hiện qua những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng nghiêm túc nhìn nhận, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mang tính đột phá, khả thi trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến tham gia, góp ý, đề nghị bổ sung, sửa đổi các Dự thảo văn kiện. Những nội dung góp ý tập trung vào các vấn đề về an sinh xã hội, BHXH, BHYT, BHTN và những vấn đề liên quan mật thiết đến an sinh xã hội...

Ngày mai, (08/9/2020) sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam