Đăk Lăk: Đặt mục tiêu năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

29/07/2019 16:49:03

(Ảnh minh họa)

Đăk Lăk: Đặt mục tiêu năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Vừa qua, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Công văn số 5852/UBND-KGVX ngày 19/07/2019 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bưu điện tỉnh; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh chi trả qua ngân hàng đối với dịch vụ An sinh xã hội (trong đó, có lương hưu, trợ cấp BHXH) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội; Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/05/2019 của BHXH Việt Nam về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu theo Quyết định số 241/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, nhất là phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ được thực hiện qua ngân hàng; phấn đấu đến năm 2021, đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện được những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp cơ quan Bưu điện, Ngân hàng trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam; tích cực ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm để đạt được chỉ tiêu chi qua tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh, BHXH tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc chi trả lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng. Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt tại các điểm chi trả sang hình thức nhận qua tài khoản thẻ; hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cách thức mở, sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán bằng thẻ ATM, lựa chọn ngân hàng phù hợp với điều kiện cá nhân. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn khi giải quyết, thanh toán chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị, người dân địa phương thực hiện tốt việc thanh toán các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối để thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng đa dạng các dịch vụ; tiếp tục phát triển, sắp xếp mạng lưới giao dịch tự động ATM, tạo thuận lợi cho việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; áp dụng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH...

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam