Đắk Lắk: Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

11/02/2019 16:41:42
Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh về việc Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm An sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Hội nghị lần thứ 7 về Cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Quyết định số 2753/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 21/08/2018 của Tỉnh ủy về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW,  UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP.Buôn Ma Thuột, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh và BHXH tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10373/UBND-KGVX ngày 26/11/2018 về việc đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Công văn số 7484/UBND-KGVX ngày 06/09/2018 về việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, yêu cầu Sở Tài chính tỉnh kịp thời bố trí nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 06 tháng và 01 năm chỉ đạo tổ chức hội nghị đánh giá; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là một trong những chỉ tiêu thi đua đối với các đơn vị.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam