Đắk Nông: Tỷ lệ tham gia BHYT vượt chỉ tiêu Chính phủ giao

06/11/2019 08:28:44
Đắk Nông hiện có hơn 546.000 người tham gia BHXH, BHYT. Trong số này, có hơn 543.000 người tham gia BHYT, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 0,1% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh là 546.415 người, trong đó số người tham gia BHXH 34.336 người, chiếm 9,01% lực lượng lao động trong độ tuổi còn thiếu 0,34% so với kế hoạch đề ra (9,35%) (số người tham gia BHXH bắt buộc là 31.584 người chiếm 8,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.752 người chiếm 0,72% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,12% so với kế hoạch đề ra); Số người tham gia  BHTN là 25.002 người, chiếm 6,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; Số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 543.663 người, tăng 3,1% so với năm 2018, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 87,4%, vượt 0,1% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao năm 2019 theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg (87,3%).

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, những năm qua, việc thực hiện các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT góp phần quan trọng đảm bảo hệ thống an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, cùng với hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư đã đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy nhiên, nhìn chung số người tham gia BHXH tại Đắk Nông vẫn còn thấp so với tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có quy mô nhỏ, việc tuân thủ các quy định về BHXH, BHYT, BHTN chưa được chủ doanh nghiệp chú trọng đúng mức.

Hiện UBND tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT…

Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT là ưu tiên triển khai hàng đầu thời gian qua. Hiện nay, BHXH tỉnh Đắk Nông đã mở rộng mạng lưới hệ thống đại lý xuống từng thôn, bon, buôn trong tỉnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân tham gia. Từ năm 2019, riêng đối tượng học sinh, sinh viên, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định, ngân sách tỉnh Đắk Nông còn hỗ trợ thêm 20% chi phí tham gia BHYT.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm đến công tác BHXH, BHYT, các Sở, ban Ngành chủ động phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, như đăng tải các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại, hội nghị giao ban; xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, cờ phướn... nhằm kịp thời chuyển tải thông tin đến các đối tượng tham gia hiểu về các quy định của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH; đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến; phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT; góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhân dân./.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam