Đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

08/02/2018 12:04:14
Văn phòng BHXH Việt Nam vừa có Thông báo số 264/TB-BHXH về Kết luận của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 12/1/2018 vừa qua.

Theo đó, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm gồm: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn trong Ngành; công tác thu, phát triển đối tượng; công tác trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; kiểm soát chi phí KCB BHYT; quản lý Dược và VTYT; cải cách TTHC và ứng dụng CNTT.

Văn phòng BHXH Việt Nam sẽ cùng các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính tham gia xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn của Ngành để sửa đổi, bổ sung kịp thời và phù hợp với yêu cầu cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ Ngành.

Đối với công tác thu, phát triển đối tượng: BHXH các tỉnh tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người lao động làm việc trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; người tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo mở rộng đào tạo, phát triển hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành, đột xuất đối với những đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên, nhằm hạn chế nợ đọng BHXH, BHYT ở mức thấp nhất. Đổi mới công tác tuyên truyền; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền để người lao động, người dân được rõ trách nhiệm và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT; biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác BHXH, BHYT.

BHXH các tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh khẩn trương rà soát dữ liệu, in, trả sổ BHXH đến tận tay người lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cơ sở dữ liệu tập trung của Ngành, in toàn bộ thẻ BHYT theo mã số BHXH trên cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình, kịp thời trả thẻ cho người tham gia.

Phát huy tối đa tiện ích của Hệ thống thông tin giám định BHYT trong kiểm soát chi phí KCB và thẩm định quyết toán năm 2017. Đối với các tỉnh bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT lớn, tỉ lệ sử dụng quỹ cao, số chi vượt 10% trở lên so với kế hoạch đã điều chỉnh cần được các đơn vị nghiệp vụ của Ngành phối hợp tổ chức kiểm tra, thẩm định trước khi quyết toán. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác đấu thầu thuốc tập trung tại BHXH Việt Nam; phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu trình Chính phủ cho phép triển khai đấu thầu thí điểm một số danh mục VTYT trong thời gian tới.

Các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo các Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành theo chỉ đạo của Chính phủ; phấn đấu tất cả các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

BHXH các tỉnh, thành phố cần kịp thời triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018 theo hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, cần nâng cao tính chủ động trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, phấn đấu xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam