Đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

18/03/2019 15:33:55
Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/02/2019, tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn vị với số lao động là 51.524 người.

(ảnh minh họa)

Theo ước tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay trên cả nước có khoảng trên 80.000 người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó đa số được cấp giấy phép lao động (chiếm trên 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động).

Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có trên 64% lao động thuộc đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc. Đồng chí Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu  BHXH Việt Nam cho biết, sau hơn 3 tháng thực hiện BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã đạt được những kết quả b ước đầu. Việc thực hiện tốt BHXH bắt buộc cho đối tượng này là phù hợp với thông lệ quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, thực hiện BHXH bắt buộc cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút lao động nhân lực cao đến Việt Nam.

Đồng chí Đinh Duy Hùng cho biết thêm, theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, từ ngày 1/12/2018 người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đây là lần đầu tiên pháp luật của Việt Nam có quy định về thực hiện BHXH bắt buộc đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/2/2019, tổng số tiền đóng BHXH của lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên cả nước là 100,792 tỷ đồng. Việc đóng BHXH bắt buộc đối với đối tượng nêu trên sẽ được thực hiện theo lộ trình đóng vào từng quỹ thành phần, cụ thể, từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/12/2021, hàng tháng người sử dụng lao động đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN. Từ ngày 1/1/2022 trở đi, đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, quỹ hưu trí và tử tuất; trong đó, người sử dụng lao động đóng bằng 17,5%, người lao động đóng bằng 8%.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 28/2/2019 (sau 3 tháng kể từ khi Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn vị với số lao động là 51.524 người. Sau hơn 3 tháng triển khai Nghị định nêu trên đã có trên 64% lao động thuộc đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc. Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để nắm bắt số lượng đối tượng NLĐ nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thực hiện./.

 Hà An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam