Đảng bộ BHXH Bộ Quốc phòng: Tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020 14:27:02
Vừa qua, Đảng bộ BHXH Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT trong toàn quân, thực hiện có hiệu quả 02 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đã lãnh đạo cơ quan tích cực tham mưu, đề xuất giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị có nhiều chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT và các chính sách khác có liên quan, phù hợp với đặc thù quân đội. Chính sách BHXH đã đi vào nền nếp, gắn chặt chẽ việc thu, nộp với cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH. Quyền lợi về BHXH, BHYT của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội ngày càng được bảo đảm. Đặc biệt, chính sách BHYT được triển khai toàn diện trong quân đội; thực hiện chính sách BHYT quân nhân đã góp phần tạo nên sức mạnh của toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe quân nhân.

Qua thảo luận, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, cụ thể hóa chính sách BHXH, BHYT theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc thù quân đội. Trong đó, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, kế hoạch công tác BHXH, BHYT 05 năm; bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho các đối tượng trong quân đội và hậu phương quân đội; lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; trong nhiệm kỳ phấn đấu Đảng ủy, Đảng bộ và 100% cán bộ được kiểm tra, giám sát; hằng năm 100% chi ủy, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 18-20% hoàn thành xuất sắc...

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả Đảng bộ BHXH Bộ Quốc phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua, là Đảng bộ 05 năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh và hằng năm được đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó tập trung quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ, chính sách tiền lương và BHXH. Nắm chắc chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, bám sát cơ sở để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT. Tập trung quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan mẫu mực tiêu biểu. Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện chế độ chính sách ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Bộ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Minh Mạnh (BHXH Bộ Quốc phòng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam