Đảng bộ BHXH tỉnh Bến Tre: Quyết tâm đổi mới đồng bộ, toàn diện, tích cực góp phần xây dựng, phát triển bền vững sự nghiệp BHXH và BHYT toàn dân

25/05/2020 07:37:41
Sáng ngày 22/5/2020, BHXH tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: Tăng cường sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, khát vọng, tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tích cực góp phần xây dựng, phát triển bền vững sự nghiệp BHXH và BHYT toàn dân.

Đ/c Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy thế mạnh đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa từ 12 nhóm nhiệm vụ của 113 đầu việc theo Nghị Quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ; Nghị quyết của Đảng bộ Khối thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trên địa bàn trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt hai nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tăng cao và tăng liên tục qua các năm, trong đó năm 2019 so với năm 2015: Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2015 – 2019 số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 322.323 người, số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng 1.055.135 tỷ đồng, công tác thu giai đoạn 2015 – 2019 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao. Công tác vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng trưởng và được mở rộng, đến 31/12/2019 số người tham gia BHXH là 104.535 người, số người tham gia BHYT là 1.173.222 người, đạt tỷ lệ 91,05% dân số toàn tỉnh, vượt 4.55% so với chỉ tiêu do UBND tỉnh giao tại Quyết định 2110/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể hóa Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công tác khám, chữa bệnh được tăng cường, từng bước nâng cao vai trò quản lý, trách nhiệm trong công tác kiểm soát quỹ KCB theo dự toán được giao. Mạnh dạn đổi mới phương pháp, mô hình giám định theo hướng chuyên môn hóa. Qua đó, quỹ KCB BHYT từng lúc được sử dụng chặt chẽ hơn, mất cân đối quỹ được kéo giảm so với các năm trước; Công tác giải  quyết hồ sơ và chi trả BHXH, BHTN được duy trì tốt, giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế độ theo chỉ đạo của Ngành, các phần mềm nghiệp vụ được liên thông tạo nhiều thuận lợi trong giải quyết hồ sơ, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, đảm bảo tính chính xác, hạn chế được việc trục lợi quỹ BHXH, BHTN; Công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện thường xuyên, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan truyền thông đại chúng và các hội, đoàn thể của tỉnh để thực hiện công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền về BHXH, BHYT với nhiều hình thức như: Nói chuyện chuyên đề, tọa đàm về chính sách BHXH, BHYT; Lồng ghép truyền thông trong các cuộc tập huấn, hội họp của Mặt trận và các tổ chức thành viên; Đăng tin, bài trên báo, tạp chí Ngành BHXH và địa phương; Đăng tin, bài trên Trang tin điện tử BHXH tỉnh; Tuyên truyền qua chuyên mục BHXH phát trên sóng phát thanh và truyền hỉnh tỉnh; Phát hành ấn phẩm tuyên truyền; Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT,…

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH tỉnh luôn nghiêm túc, kịp thời lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kết luận của Trung ương và của Đảng cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đối với tập thể, cá nhân gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; Triển khai thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ về Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Xây dựng Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và triển khai các nội dung, chỉ tiêu có liên quan tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Lãnh đạo Đảng bộ BHXH tỉnh đạt trong sạch vững mạnh từ năm 2015 – 2017; Năm 2018, 2019 được xếp mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trần Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể cơ quan BHXH tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ BHXH tỉnh cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục, thẳng thắn, nhìn nhận các hạn chế, tồn tại, tiếp tục phát huy và làm tốt hơn công tác xây dựng đảng; Tập trung xây dựng nội bộ đoàn kết; Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, phát huy vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cá nhân; Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 08 đồng chí, Đ/c Dương Văn Thắng, Giám đốc BHXH tỉnh giữ chức vụ Bí thư và bầu Đoàn đại biểu gồm 03 đồng chí, trong đó: 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết với 100% đảng viên thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Văn Thắng, thay mặt BCH Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp

TH

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam