Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020 09:02:03
Trong 02 ngày 09 và 10/06/2020 Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2020-2025) ra mắt Đại hội

Theo báo cáo chính trị trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ đảng viên và công chức, viên chức, phòng chống có hiệu quả các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị hoặc vi phạm tư cách đạo đức của người đảng viên. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm từ khâu phát hiện lựa chọn những quần chúng ưu tú và trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt 108% so với chỉ tiêu đăng ký với Đảng ủy cấp trên…

Trong nhiệm kỳ VII (2015-2020), Ban Chấp Đảng bộ BHXH tỉnh luôn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ xuyên suốt. Đồng thời đầu nhiệm kỳ đã kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra giám sát cho cả nhiệm kỳ 2015-2020, để triển khai thực hiện hàng năm Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cụ thể hóa bằng Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đối với Tập thể Chi bộ trực thuộc và các đảng viên là cấp ủy. Đồng thời giao cho các Chi bộ ban hành Chương trình kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ và hàng năm của Chi bộ mình. Ngoài ra các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành giao cũng được Đảng bộ BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo một cách chặt chẽ và đạt kết quả tốt.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Bình Dương gặp không ít những thuận lợi, khó khăn, tuy nhiên bằng nhiều nỗ lực Đảng bộ BHXH tỉnh đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết mà Ban chấp hành Đảng bộ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu tăng cao và tăng liên tục qua các năm, trong đó năm số người tham gia BHXH, BHYT năm 2019 so với năm 2015 luôn tăng cao. Cụ thể, cụ thể, đối tượng tham gia BHXH năm 2019 tăng 26% so với 2015; đối tượng tham gia BHYT năm 2019 tăng 35% so với 2015; tỷ lệ bao phủ BHXH so với lượng lao động đang làm việc tăng từ 66,9% lên 92,1%; tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số tăng từ 78% lên 90,96%; về tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 so với 2015 tăng 73,4%; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn kịp thời, đầy đủ cho người lao động đạt 100% so với tổng số người tham gia BHXH, BHYT; việc giải quyết các chế độ luôn đảm bảo chi đúng, đủ và kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn trong công tác chi trả không để xảy ra thất thoát tiền mặt.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ BHXH tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể đạt kết quả các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ VII đề ra.  Đồng chí mong muốn, Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025 tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể để đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh gồm 11 đồng chí. Trong đó 03 đồng chí trúng cử Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy như sau: Đồng chí Lê Minh Lý trúng cử Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Nguyễn Phi Hiền trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy; Đồng chí Trương Thị Tuyết trúng cử Ủy viên Ban thường vụ. Đồng thời Đại hội đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020-2025) gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới đảm bảo hoàn thành tối nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới, đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Kỳ Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam