Đảng bộ BHXH tỉnh Hưng Yên Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

16/06/2020 08:00:09
Sau 2 ngày (ngày 01 và 02/6) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ BHXH tỉnh Hưng Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, 5 năm qua (2015-2020) đánh dấu sự nỗ lực, vươn lên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong toàn Đảng bộ BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH là 219.767 người, đạt tỉ lệ bao phủ 31.1% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 67.810 người (44,6%) so với năm 2015. Đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã có sự bứt phá với 8.730 người, tăng 7.238 người, gấp 5,9 lần so với năm 2015, đạt tỉ lệ 1,24% so với lực lượng lao động, vượt 0,24% so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2021 (theo Nghị quyết số 28 của BCHTW Đảng là 1%).

Số người tham gia BHYT là 1.067.728 người, tăng 28,74% so với năm 2015, đạt tỉ lệ bao phủ 89,2% dân số; vượt 2,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 1% kế hoạch HĐND, UBND tỉnh giao năm 2019. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch thu từ 1,04% đến 3,9%. Bên cạnh đó, công tác giải quyết chính sách và chi trả các chế độ BHXH được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, việc cắt giảm đối tượng hết hạn hưởng, chết, chuyển đi thực hiện kịp thời; công tác giám định BHYT được tăng cường, từng bước nâng cao vai trò quản lý, trách nhiệm trong công tác kiểm soát quỹ KCB theo dự toán được giao, từ quý II/2017 đã thực hiện 100% giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên phần mềm hệ thống giám định BHYT…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, quản lý các cấp ủy BHXH tỉnh được nâng cao, cấp ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nghiêm túc triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề theo đúng tinh thần Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Với mục tiêu xuyên suốt: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không ngừng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm tốt chức năng tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: Phấn đấu hàng năm 100% Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, có ít nhất từ 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu được cấp ủy cấp trên biểu dương khen thưởng; 100% đảng viên có đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao giai đoạn 2020-2025, cụ thể đến hết năm 2025: tỉ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số; số người tham gia BHXH đạt 45% lực lượng lao động, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức BHXH tự nguyện chiếm 2,5%; số người tham gia BHTN đạt 35% lực lượng lao động; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT đạt trên 90%; tỉ lệ giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ…

Đ/c Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích tập thể Đảng bộ BHXH tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhất mạnh: Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo với tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo điều hành hiệu quả, thiết thực; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Trên tinh thần tập trung, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 13 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao vào Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh giữ chức vụ Bí thư. Bầu Đoàn đại biểu gồm 04 đồng chí, trong đó: 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết với 100% đảng viên thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Thúy Liễu

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam