Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ 2018

04/01/2018 22:47:19
Chiều 04/01/2018, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; các đồng chí Ủy viên BCS Đảng, Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Phó Bí thư, thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga trình bày nêu rõ: năm 2017, Đảng ủy cơ quan thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,83 triệu người, bằng 100,1% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; số thu toàn Ngành đạt 289.349 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch được Thủ tướng giao; toàn Ngành đã giải quyết 141.695 người hưởng BHXH hàng tháng và hơn 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe... Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 165 triệu lượt người. Cùng với đó, Ngành tiếp tục căng cường công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT, rà soát, đơn giản hóa 32 TTHC thuộc thẩm quyền xuống còn 28 TTHC, hoàn thiện và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý thu và hệ thống giao dịch điện tử, tổ chức nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Tham mưu phối hợp với các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHXH, BHYT, Luật An toàn, Vệ sinh lao động, Luật Việc làm; tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN ở địa phương; tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cánh sát, Bộ Công an và BHXH Việt Nam; triển khai đồng bộ các giải pháp chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Chính phủ; công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN được tăng cường, tổ chức đa dạng hóa các hình thức…

Đáng chú ý, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Ban Cán sự ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện đạt hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/BCS và Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng được tiến hành nghiêm túc; theo đó, các tổ chức đảng trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả; gắn trách nhiệm bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức truyền thông, định hướng dư luận xã hội về chính sách BHXH, BHYT và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát chương trình hành động số 96-Ctr/ĐU của Đảng ủy cơ quan về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương; cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và nghiêm túc triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả nhất định. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam luôn quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên; năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tham gia ý kiến với Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp vụ, ban và tương đương theo quy định đối với 15 đồng chí được bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp Vụ, Ban và tương đương; 13 đồng chí được dự kiến quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp ngành BHXH giai đoạn 2021-2026. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 08 đồng chí và đề nghị Đảng ủy Khối phê duyệt theo quy định; Ban Thường vụ đã phê duyệt quy hoạch bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc giai đoạn 2015-2020 đối với 17 chi ủy viên, 07 chức danh phó bí thư, 08 bí thư…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Lê Văn Thái phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ, Đảng viên, cấp ủy các tổ chức Đảng. Năm 2017, Đảng ủy đã cử 21 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, 32 đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; 06 đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Đảng ủy Khối tổ chức; 01 đồng chí thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo tại Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; phối hợp với Ban Cán sự đảng cử 25 cán bộ, quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 30 cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Đảng ủy đã xem xét, quyết định kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức đối với 24 đảng viên dự bị đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng, dân vận tiếp tục được thực hiện tốt.                                                                                 

Đồng thời, các tham luận của các Chi bộ Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam; Đảng bộ Văn phòng; Chi bộ Ban thực hiện chính sách BHYT; Chi bộ Ban thực hiện chính sách BHXH… tại Hội nghị, đã nêu bật, làm rõ những kết quả nổi bật trong triển khai công tác Đảng gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng triển khai một sô nội dung công tác tuyên giáo; hướng dẫn việc cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; sinh hoạt 04 chuyên đề quan trọng, gắn chặt với nhiệm vụ của Ngành như: Nôi dung Nghị quyết số 96-NQ/BCS của Ban Cán sự Đảng; nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thông, về An sinh xã hội và xây dựng phát triển BHYT ở nước ta tới thể cán bộ, đảng viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đạt được trong năm 2017. Chính việc làm tốt công tác xây dựng Đảng góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ngành BHXH đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái nhấn mạnh: năm 2018, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cần tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng viên; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, lắng nghe ý kiến đảng viên, quần chúng, xây dựng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam ngày càng vững mạnh… Với những kết quả nổi bật Ngành BHXH đạt được năm 2017, đồng chí Lê Văn Thái tin tưởng năm 2018, Ngành BHXH sẽ đạt được những kết quả vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao vị thế của Ngành. 

Phát biểu tại hội nghị,  Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nêu bật những kết quả, thành tựu mà Ngành BHXH đã đạt được trong năm 2017; kế hoạch thu và số người tham gia BHYT vượt chỉ tiêu mà Chính phủ giao; triển khai động bộ các giải pháp bảo đảm an toàn quỹ BHYT; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều thành tựu được lãnh đạo Đảng và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Những kết quả tích cực trong thực hiện chính sách của Ngành BHXH vừa thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành BHXH, vừa khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến người dân. Đặc biệt, nhận thức của người dân, chính quyền các cấp, các ngành về vai trò, vị thế của Ngành BHXH cũng ngày càng đầy đủ hơn…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, từ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác Đảng năm 2017, với sự đồng lòng, nhất trí của tập thể Ban Thường vụ, toàn thể cán bộ, đảng viên, trong năm 2018, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, góp phần quan trọng bảo đảm An sinh xã hội Quốc gia, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân.  

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng năm 2017 cho 04 đồng chí thuộc Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam (Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu; Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lương Anh Tuấn, Đảng viên, Chi bộ Viện Khoa học BHXH Phùng Thanh Hà; Đảng viên Chi bộ Ban Sổ - Thẻ Nguyễn Văn Hiếu).

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng sự nghiệp tuyên giáo Đảng.  

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tặng Giấy khen đối với 06 tổ chức cơ sở Đảng (Chi bộ Ban Thực hiện chính sách BHXH, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Văn phòng, Chi bộ Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, Chi Bộ Ban dược và Vật tư y tế; Chi bộ Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam) đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017; và 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các đồng chí thuộc Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam.

 

Ủy viên ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Văn Thái tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tặng Giấy khen của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cho 06 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu và Phó Bí thư, thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga tặng Giấy khen của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam cho 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Thái Dương

Ảnh: Minh Quang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam