Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam: Triển khai nhiệm vụ năm 2019

08/01/2019 14:04:23
Sáng 08/01, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2019. Báo cáo nêu rõ, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan, sự nỗ lực vượt bậc của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Ngành, đặc biệt là cơ quan BHXH Việt Nam, năm 2018 toàn Ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: đối tượng tham gia BHXH là trên 14,7 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đối tượng tham gia BHYT là 83,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88,5% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 332.006 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; số nợ đọng chỉ còn 1,7% tổng số phải thu, mức thấp nhất từ trước tới nay.

Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu báo cáo tại Hội nghị

Trong năm, toàn Ngành đã thực hiện tốt việc giải quyết chế độ cho người tham gia, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội của quốc gia. Năm 2018, BHXH Việt Nam đã giải quyết 122.843 người hưởng BHXH hàng tháng; 750.393 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 768.739 người hưởng chế độ BHTN; 37.743 người hưởng hỗ trợ học nghề; trên 177,6 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT; tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 308.228 tỷ đồng.

BHXH Việt Nam luôn chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nâng cao hiệu quả trong triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Đặc biệt, ngành tạo được nhiều dấu ấn trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi  phong cách, tác phong phục vụ, hiện đại trong quản lý...

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu Trần Đình Liệu, năm 2018, Đảng ủy đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ cơ quan để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng ban hành các chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cơ quan. Phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ quan, đặc biệt là tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội nghị báo cáo viên toàn quốc để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về “một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT triển khai thực hiện năm 2018”; Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội các quốc gia ASEAN (ASSA 35); chỉ đạo xây dựng đề án “Đối mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa XII) liên quan đến công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, các nghị quyết, quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW; vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan được phát huy, có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sách, vững mạnh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Kỷ, Phó thường trực ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan báo cáo tóm tắt kết quả công tác  kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đồng thời các tham luận của Đảng bộ Văn phòng và Chi bộ các đơn vị Trung tâm Truyền thông, Vụ hợp tác quốc tế, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Vụ Pháp chế… đã làm rõ hiệu quả của việc triển khai công tác Đảng gắn với việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga

phát biểu tại Hội nghị

Trong chương trình làm việc tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng triển khai một số nội dung về công tác tuyên giáo năm 2019. Theo đó, đánh giá sơ kết sau 01 năm triển khai Nghị quyết số 96-NQ/BCĐ của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, đồng chí Dương Văn Thắng nhận định, Nghị quyết số 96-NQ/BCĐ đã tạo một bước chuyển quan trọng, dấu ấn mạnh mẽ trong công tác truyền thông, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ giao năm 2018. Đáng chú ý, Nghị quyết số 96 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, giúp toàn Ngành chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tổ chức hiệu quả truyền thông mạng xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong toàn Ngành tổ chức thực hiện công tác truyền thông.

Đồng thời, đồng chí Dương Văn Thắng hướng dẫn việc cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt 04 chuyên đề quan trọng gắn chặt với nhiệm vụ của Ngành như: thực hiện Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH; xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, trên cơ sở các nội dung và tiếp thu các ý kiến, tham luận tại Hội nghị, để thực hiện có hiệu quả công tác Đảng thời gian tới, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Thị Nga đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ chính trị: tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng; giải quyết kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; thực hiện hiệu quả công tác thanh tra; kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch cơ quan BHXH.

Đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện bản cam kết tư dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của cán bộ, đảng viên…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Thị Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm trong chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện công tác Đảng năm 2018, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nhất trí của tập thể Ban Thường vụ, và toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga tin tưởng rằng trong năm 2019, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vinh dự được Ban Tổ chức Trung ương tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH Dương Văn Thắng được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương.

 

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho 05 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 cho các tổ chức cơ sở Đảng gồm: Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm CNTT, Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phí Bắc và Giấy khen cho 50 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam