Đăng ký tham gia BHYT trường hợp tạm trú ở xa nhà

15/01/2019 10:34:32
Một bạn đọc hỏi: Gia đình tôi hiện tạm trú ở xa, xin hỏi có cách nào mua BHYT mà không phải về quê đăng ký không ạ?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT: “Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH”; “người tham gia do ngân sách nhà nước đóng BHYT nộp hồ sơ cho UBND xã. Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Người đã hiến bộ phận cơ thể nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH”; “người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường”; “người tham gia BHYT theo hộ gia đình nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH”.

Như vậy, trường hợp của bạn, hiện tạm trú ở xa muốn tham gia BHYT thì có thể tới Đại lý thu (UBND xã, Bưu điện xã…) hoặc cơ quan BHXH huyện nơi bạn đăng ký tạm trú, kê khai, nộp hồ sơ và đóng tiền mua BHYT; sau đó, nhận thẻ BHYT từ Đại lý thu hoặc BHXH huyện.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam