Đánh giá công nghệ y tế đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT

04/04/2018 16:36:59
Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của hệ thống y tế là xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế (HTA), để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, hiệu quả, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế.

(ảnh minh họa)

Tại Hội thảo Đánh giá kinh tế y tế và khả năng tiếp cận cho bệnh nhân Việt Nam, Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới, HTA nói chung và đánh giá Kinh tế Dược nói riêng đã và đang được coi là công cụ quan trọng đối với quá trình thiết lập ưu tiên và hoạch định chính sách y tế, đặc biệt trong việc xây dựng các gói dịch vụ y tế thuộc phạm vi chi trả của BHYT. Tại Việt Nam, mặc dù HTA bước đầu đã được đề cập nhưng lại chưa cụ thể, nhận thức về HTA tại Việt Nam chưa đầy đủ và thống nhất. Đặc biệt, việc chi phí tiền thuốc BHYT đang bộc lộ nhiều bất cập. Việt Nam hiện vẫn chưa có tổ chức độc lập về HTA, chưa thành lập mạng lưới chuyên gia độc lập trong đánh giá thuốc. Việc đánh giá tác động của từng loại thuốc lên quỹ BHYT chưa được thống nhất, thiếu thông tin dữ liệu, khó đánh giá được độ tin cậy...

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, đại diện Vụ BHYT cho rằng, cần nâng cao vai trò của Tiểu ban Đánh giá kinh tế dược trong việc xây dựng danh mục thuốc BHYT. Có thể xem xét thành lập một tiểu hội đồng về HTA. Đồng thời, nâng cao năng lực đánh giá và xây dựng hướng dẫn chuẩn HTA cho hệ thống xây dựng chính sách; xây dựng bộ tiêu chí chuẩn để xác định tính chính xác của các báo cáo đánh giá về hiệu quả kinh tế của các loại thuốc mới; xây dựng các chỉ số phục vụ nghiên cứu, đánh giá ngưỡng chi trả của mỗi loại thuốc, bệnh...

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, chi phí về thuốc vẫn đang là một gánh nặng trong khám, chữa bệnh BHYT. Mặc dù tỷ lệ chi phí thuốc trong tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT có xu hướng giảm (từ 60,9% năm 2009, xuống 48,7% năm 2015, 41% năm 2016 và 34% năm 2017), tuy nhiên chi phí thực tế cho tiền thuốc lại tăng lên rất nhanh. Cụ thể, chi phí thuốc khám, chữa bệnh BHYT năm 2009 là 9.370 tỷ đồng, năm 2015 tăng lên 25.000 tỷ đồng, năm 2016 là 31.300 tỷ đồng và năm 2017 là 34.980 tỷ đồng.

Hiện nay, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc BHYT tương đối rộng (1.064 thuốc). Đáng lưu ý, đa số chưa xây dựng dựa trên HTA về dược. Nhiều thuốc có giá thành cao, chi phí sử dụng lớn được BHYT chi trả, đặc biệt là nhóm thuốc điều trị ung thư. Năm 2016, quỹ BHYT chi trả cho thuốc điều trị ung thư lên tới 3.076 tỷ đồng, chiếm 10% tổng chi phí thuốc khám, chữa bệnh BHYT. Một số thuốc điều trị ung thư có giá thanh toán BHYT cao, chi phí lớn như: Gilivec 48 triệu đồng/tháng, Tasiga 84 triệu đồng/tháng...

Các chuyên gia, một số thuốc tại Việt Nam được sử dụng chưa hợp lý, hiệu quả điều trị chưa rõ ràng. Thuốc hỗ trợ, nhóm thuốc Vitamin hiện vẫn được quỹ BHYT chi trả với chi phí lớn. Hệ thống thông tin về thuốc còn hạn chế, việc tra cứu sử dụng còn gặp khó khăn, không có nguồn tin chính thống...

Trên cơ sở những phân tích, đánh giá, BHXH Việt Nam đề nghị, cần sử dụng phương pháp HTA trong dược phẩm để xây dựng danh mục thuốc, khuyến khích thực hiện các nghiên cứu đánh giá chi phí - hiệu quả của thuốc trên cơ sở dữ liệu bằng chứng trong nước. Bên cạnh đó, cần có chính sách sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, khuyến khích sử dụng thuốc Generic, thuốc nội hợp lý. Đặc biệt, cần thực hiện đàm phán giá thuốc, đấu thầu tập trung cấp quốc gia, nhất là với các thuốc biệt dược gốc, thuốc có chi phí sử dụng lớn./.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam