Danh mục mã cơ sở KCB phải căn cứ vào danh mục BHXH Việt Nam đang sử dụng để quản lý cơ sở KCB BHYT

12/02/2019 15:25:55
Ngày 01/02/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 384/QĐ-BHYT về Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh. Hướng dẫn thực hiện Quyết định này - nhằm không làm xáo trộn, ảnh hưởng việc cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh - cùng ngày, Cục Quàn lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ra Công văn số 115/KCB-QLCL&CĐT; trong đó, một trong nội dung nhấn mạnh cần ưu tiên cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh cho cơ sở có ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT để phục vụ việc trích chuyển dữ liệu điện tử.

(Ảnh minh họa)

Theo Quyết định số 384/QĐ-BHYT, mã cơ sở khám, chữa bệnh gồm 05 ký tự, thể hiện bằng số; trong đó, 02 ký tự là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự 97, thuộc Bộ Công an sử dụng mã ký tự 98) và 03 ký tự tiếp theo là thứ tự cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ số 001 (ví dụ, mã cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện Bạch MBai là 01001, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là 01047, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn là 06001...). Các thông tin cấp mã bao gồm tên cơ sở khám, chữa bệnh; mã cơ sở khám, chữa bệnh; địa chỉ; số giấy phép hoạt động; tuyến kỹ thuật; hình thức tổ chức (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế...); mô hình tổ chức (đa khoa, chuyên khoa); loại hình quản lý (công lập, tư nhân).

Hướng dẫn Quyết định số 384/QĐ-BHYT, Công văn số 115/KCB-QLCL&CĐT làm rõ mã cơ sở khám, chữa bệnh được cấp cho toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh kể từ ngày Quyết định số 384/QĐ-BHYT có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2019). Danh mục mã cơ sở khám, chữa bệnh được xây dựng trên cơ sở danh mục của BHXH Việt Nam đang sử dụng để quản lý cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cập nhật đến ngày 31/01/2019; danh mục được phân theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh đối với các cơ sở có trụ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng) cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh đối với cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng; Cục Y tế (Bộ Công an) cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh đối với cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, để không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến việc cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh, đối với cơ sở khám, chữa bệnh mới được thành lập, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an) căn cứ số thứ tự trong danh sách chi tiết cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp mã khám, chữa bệnh do cơ quan BHXH cấp thực hiện cấp mã, với số thứ tự tiếp theo số thứ tự cuối cùng đã được cấp, bảo đảm mã cơ sở khám, chữa bệnh cấp mới không được trùng lặp với mã cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp. Đối với những tỉnh, thành phố có số cơ sở khám, chữa bệnh nhiều hơn 999 cơ sở, đề nghị ưu tiên cho các cơ sở khám, chữa bệnh được bổ sung ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT để phục vụ trích chuyển dữ liệu điện tử. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh đã ngừng khám, chữa bệnh BHYT (cột hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ghi ngừng), khi tiếp tục ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT sẽ sử dụng mã đã cấp, không phát sinh thêm mã mới. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) do Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động, sẽ được Bộ Y tế cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh theo số liên tiếp trong danh mục cơ sở khám, chữa bệnh do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại nơi đặt cơ sở khám, chữa bệnh đó; đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, sau khi được cấp có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động, sẽ gửi văn bản đề nghị về Cục Quân y (đối với Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (đối với Bộ Công an) để cấp mã. Thủ trưởng đơn vị cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm định kỳ báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) danh mục cấp mã cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật 02 lần/năm) để tổng hợp và công bố.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam