Danh sách, số lượng Tạp chí BHXH đặt in năm 2020

13/11/2019 16:19:33
Thực hiện kế hoạch xuất bản, phát hành Tạp chí BHXH năm 2020, những đơn vị đăng ký số lượng tăng đề nghị lập theo biểu gửi kèm về Tòa soạn Tạp chí.

Các đơn vị tải Biểu mẫu danh sách, số lượng Tạp chí BHXH đặt in năm 2020 tại đây!

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam