Đặt mục tiêu giảm 50-65% lượng túi nilon, chai nhựa tại chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại

08/11/2018 11:05:03
Đây là một trong các chỉ tiêu đặt ra tại Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND TP.Hà Nội về Hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn đến 2020.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, 02 mục tiêu chính của Kế hoạch số 206/KH-UBND là:

- Thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững, bảo đảm phát triển nhanh, hiệu quả; triển khai một cách đồng bộ, tập trung vào các hành động có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời thực hiện lồng ghép vào nội dung của các chương trình, kế hoạch hiện có; huy động sự tham gia, đóng góp của các thành phần trong xã hội, trong đó, doanh nghiệp, người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

- Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu của vòng đời sản phẩm; ứng dụng, đổi mới trang thiết bị công nghệ, quy trình quản lý; hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát sinh chất thải và ô nhiễm môi trường; thay đổi hành vi người tiêu dùng trong quá trình mua sắm, sử dụng và thải bỏ sản phẩm

Đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái tất cả các khâu trong vòng đời sản phẩm

Để đảm bảo tính bền vững của hệ sinh thái trong vòng đời sản phẩm, từ khâu khai thác, cung ứng nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ sản phẩm, TP.Hà Nội đặt chỉ tiêu: Giảm tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt từ 42-45%; khoảng 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức, được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng; tỷ lệ doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đạt từ 60-70%; tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đối với chất thải được thu gom đạt tỷ lệ 85% (chất thải rắn sinh hoạt đô thị), 75% (chất thải rắn công nghiệp), 50% (chất thải rắn xây dựng); 100% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dùng và thiết thực nhất, là giảm tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy (túi nilon, chai nhựa...) tại các chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại đạt từ 50-65%.

Những việc cần làm ngay

Để đạt được các chỉ tiêu của Kế hoạch số 206/KH-UBND, TP.Hà Nội đặt ra 03 nhóm nhiệm vụ chính cần triển khai, gồm:

Nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững, về sản xuất, tiêu dùng bền vững các sản phẩm thay thế nhựa, túi nilon; tập huấn chuyên đề nang cao nhận thức, năng lực của doanh nghiệp về hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến triển khai mô hình kinh doanh xanh, kết nối lĩnh vực phân phối – dịch vụ bền vững...

Phát triển hệ thống phân phối bền vững của các doanh nghiệp phân phối.

Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải: Điều tra, khảo sát, thu thập về số liệu hiện trạng sử dụng nhựa, túi nilon... cũng như nhu cầu sử dụng sản phẩm tái chế thay thế nhựa, túi nilon trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp thực hiện mô hình thực hành giảm thiểu tái chế trong sản xuất công nghiệp, trong kinh doanh thương mại, trong ngành dịch vụ.

Hoàng Tùng (Trường Đại học Bách Khoa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam