Dấu ấn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TW tại Thái Bình

10/10/2019 09:03:53
Với gần dân số 1,8 triệu dân, gần 90% dân số sống ở khu vực nông thôn. Tưởng chừng việc phát triển BHYT là sẽ là khó khăn thách thức rất lớn, nhưng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, tại Thái Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt trên 87,82% dân số, góp phần bảo đảm An sinh xã hội tại địa phương

Một buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại Thái Bình

Sau khi Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành, UBND tỉnh Thái Bình đã tích cực chỉ đạo, thường xuyên quán triệt các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về BHYT; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý BHYT, mở rộng và phát triển đối tượng, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người tham gia.

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT, BHXH tỉnh Thái Bình đã tích cực đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật BHYT và các văn bản chính sách mới về BHYT đến viên chức, lao động hợp đồng trong toàn hệ thống và đội ngũ nhân viên đại lý thu, cộng tác viên trong toàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan, UBND huyện, thành phố và các cơ quan: Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, cơ quan Thường trú Báo Nhân dân tại Thái Bình, Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình, Báo Thái Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... để tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Cùng với thực hiện tốt chính sách BHYT, Sở Y tế vào cuộc chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh cải tiến chất lượng bệnh viện, quy trình khám, chữa bệnh, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ, tiếp tục triển khai đề án giảm tải bệnh viện, rút ngắn ngày điều trị bình quân, xây dựng các quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị, chỉ định các dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng người bệnh; quán triệt sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hiệu quả nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT. 

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu hồ sơ giám định thủ công, BHXH tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật chi phí khám, chữa bệnh BHYT kịp thời trên phần mềm để phục vụ công tác quản lý; triển khai hệ thống giám định BHYT điện tử đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả giám định, thanh toán khám, chữa bệnh BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã đổi mới công tác truyền thông, vận động toàn dân tham gia BHYT. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các hình thức tuyên truyền cũng phong phú hơn, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở, chú trọng tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình cho bà con nông dân, người lao động tự do…

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức 07 cuộc đối thoại thoại trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi tại 7 huyện trong tỉnh cho 1.050 lượt đại biểu là đại diện UBND, trạm trưởng trạm y tế, đại lý thu BHYT theo hộ gia đình các xã, phường trong toàn tỉnh.

Qua đó, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia BHYT tỉnh Thái Bình. Tính đến 31/5/2019 toàn tỉnh có 1.574.821 người tham gia BHYT, chiếm 87,82% dân số (trong đó có 452.142 người tham gia BHYT hộ gia đình).

Để đảm bảo tốt quyền lợi người dân tham gia BHYT, hằng năm BHXH tỉnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với trên 30 cơ sở y tế và 272 trạm y tế xã, phường, thị trấn. BHXH tỉnh phối hợp thực hiện tốt việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở y tế; quản lý sử dụng Quỹ BHYT hiệu quả; thực hiện thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT kịp thời, đúng quy định; đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Cùng với sự phát triển người dân tham gia BHYT, thì lượt người dân đi khám, chữa bệnh BHYT tăng cao qua các năm. Số lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT năm 2009 là 2.051.878 lượt, năm 2018 là 2.580.976 lượt; chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2009 là 326,624 tỷ đồng, năm 2018 là 1.907,7 tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm yếu thế trong xã hội như người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội… đều được chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT.

Sau 10 năm thực hiện Chị thị 38-CT/TW đã mang lại sự đổi thay tích cực tại Thái Bình, tỷ lệ bao phủ BHYT tăng cao, đây là nguồn lực quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm An sinh xã hội bền vững./.

 Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam