Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp

19/07/2018 09:03:52
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa và khoa học kĩ thuật quan trọng của cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; thu hút đông đảo dân cư, lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Từ đó, tạo ra tiềm năng và những điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách về cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Người dân xếp hàng lấy số thứ tự tại bộ phận một cửa, BHXH TP Hồ Chí Minh

7h30 sáng, Phòng Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) BHXH TP. Hồ Chí Minh đã nhộn nhịp. Chú bảo vệ Nguyễn Duy Hanh tận tình hướng dẫn, người dân vào đăng ký, đến máy bấm lấy số được đặt ngay cửa ra vào, bên trên đặt thùng phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngay cạnh cửa vào BHXH TP là Phòng Tiếp dân, các cán bộ của BHXH đang tỉ mỉ trả lời những thắc mắc đến từ người lao động, người dân trên địa bàn. Người đến bộ phận Một cửa tấp nập là vậy nhưng đều lấy số theo thứ tự, lần lượt, quy củ.

Tôi tranh thủ một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện với đồng chí Nguyễn Thị Kim Đào, cán bộ Bộ phận Một cửa. Chị Đào chia sẻ, chị đã gắn bó với bộ phận Một cửa gần 10 năm. Có những ngày một cán bộ phòng Một cửa tiếp xúc với khoảng 100 đối tượng đến làm thủ tục chốt sổ BHXH, thủ tục hưởng chế độ BHTN, đổi thẻ BHYT còn trung bình khoảng 50-60 lượt đối tượng. Chị Đào bảo, ở đây người dân rất hiểu luật, chính vì vậy mà cán bộ luôn phải lắng nghe, cầu thị, hướng dẫn, giải đáp tận tình, chi tiết.

Đồng chí Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH Hồ Chí Minh nhận định, TP.Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa và khoa học kĩ thuật quan trọng của cả nước, tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; thu hút đông đảo dân cư, lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Từ đó, tạo ra tiềm năng và những điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách về cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. BHXH Thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT. Do đó, công tác BHXH, BHYT đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố và đất nước.

Cụ thể, đến nay, số người tham gia BHXH là 2.239.649 người, chiếm 51,65% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN 2.191.201 người, chiếm 50,54% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT 6.932.821 người chiếm 82,12% dân số. Số thu ước khoảng 61.200 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2013.

BHXH TP đã giải quyết được 18,66 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT và 1.853.969 lượt hồ sơ hưởng chế độ BHXH, trong đó chế độ hàng tháng14.259 người, trợ cấp một lần 105.017 lượt, chế độ ốm đau, thai sản 1.590.481 lượt, trợ cấp thất nghiệp là 144.112 lượt. BHXH Thành phố đang quản lý 213.623 người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng. Tổng số tiền chi lương hưu, trợ cấp hàng tháng BHXH hàng tháng, chi phí KCB BHYT hàng năm gần 35.000 ngàn tỷ đồng.

Đồng chí Phan Văn Mến nhấn mạnh, trong các năm qua, BHXH Thành phố đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đơn vị sử dụng lao động thông qua các giải pháp như thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ ngắn hạn. Với gần 80.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện giao dịch điện tử, góp phần hạn chế sai sót khi lập biểu mẫu, không phải đi lại nhiều lần điều chỉnh hồ sơ. Trước đây, bộ phận Một cửa luôn chật cứng người nhưng hiện nay, số người đến đã ít hơn do số thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp tại bộ phận này đã giảm; đồng thời giảm số giờ giao dịch, chi phí của các doanh nghiệp, đạt được mục tiêu theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 09/03/3015 của Thủ tướng chính phủ đặt ra cho Ngành là 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

BHXH TP tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện để doanh nghiệp lựa chọn, chi phí do cơ quan BHXH thanh toán, cùng với mục tiêu là giảm thời gian hao phí cho doanh nghiệp. Đến nay có 100% doanh nghiệp giao dịch theo phương thức này. Vừa qua, BHXH Thành phố cũng đã phối hợp với Bưu điện tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đến tận nhà người lao động khi có yêu cầu. Người lao động có thể nộp hồ sơ ở bất cứ BHXH quận, huyện nào trên địa bàn Thành phố, từng bước đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 19-NQ/CP.

Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa từ BHXH thành phố đến BHXH các quận, huyện để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và khách hàng như: công khai toàn bộ quy trình thủ tục, hồ sơ biểu mẫu trên website và tại nơi giao dịch; nâng cao ý thức phục vụ của viên chức trong tư vấn, hướng dẫn trực tiếp. Tất cả hồ sơ đều có phiếu giao nhận và ghi rõ thời gian hoàn trả, trường hợp trễ hạn đều có thư xin lỗi theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Ngoài ra còn có quy trình giải quyết hồ sơ “Nhanh” để giải quyết nhanh hoặc sớm hơn thời hạn cho một số trường hợp, trên nguyên tắc vì quyền lợi của người lao động và đối tượng tham gia.

Việc tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Bằng hình thức qua thẻ ATM và chi tiền mặt thông qua hệ thống Bưu điện đến người thụ hưởng trước ngày 04 hàng tháng. Hiện nay có 101.781 người/213.623 người nhận tiền qua thẻ ATM (chiếm 47,6%); 106.000 trường hợp được Bưu điện chi lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua điểm chi trả. Một số đối tượng như người cao tuổi, người bệnh được chi trả tại nhà đã làm hài lòng đa số người hưởng; ngoài ra còn linh hoạt trong giờ giấc chi tiền (chi cả ngày thứ 7) và địa điểm chi trả đã giúp giảm nhiều thủ tục, thời gian đi lại trong khâu nhận tiền của người thụ hưởng.

Từ năm 2017, BHXH TP triển khai thí điểm chi trả trực tiếp trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động đối với doanh nghiệp có sổ lao động lớn để quản lý chặt chẽ nguồn quỹ và giảm phiền hà cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Đến nay, qua kết quả thí điểm cho thấy việc làm này phát huy hiệu quả tốt, số lượng thanh toán theo hình thức này ngày càng cao. Hiện nay, BHXH Thành phố đang xây dựng lộ trình mở rộng đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động còn lại. Việc chi trả chế độ ngắn hạn vào tài khoản của người lao động giúp người lao động nah chóng nhận được tiền chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức để bù đắp thu nhập những ngày nghỉ ngắn hạn, đồng thời góp phần hạn chế việc đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng tiền trợ cấp ngắn hạn của người lao động.

Để thực hiện chi trả kịp thời cho hơn 110.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng năm, BHXH Thành phố đã nghiên cứu và thực hiện giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu từ 24 BHXH quận, huyện để tích hợp thành kho dữ liệu tập trung tại Thành phố, nhằm thống nhất đầu mối cung cấp dữ liệu (thông qua mạng) quá trình đóng BHTN đã được chốt sổ hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi cho Trung tâm giới thiệu việc làm. Từ nguồn dữ liệu này, trung tâm đã xử lý nhanh, chính xác và kịp thời thay vì nhập trực tiếp từng sổ BHXH. Trung tâm sẽ thu nhập thông tin nhân thân và nơi đăng ký KCB ban đầu của người lao động để cung cấp cho cơ quan BHXH (qua mạng) ngay từ khi làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Nhờ đó, có thể tiến hành trả thẻ BHYT qua thẻ ATM cho trên 110.000 người mỗi năm nhận trợ cấp ngay khi nhận quyết định từ Trung tâm giới thiệu việc làm một cách thuận lợi. Cách làm này được người lao động đánh giá cao và đã giảm khối lượng tiếp xúc, chờ đợi của người lao động. Tổ chức lao động thế giới (ILO) đánh giá đây là giải pháp hiệu quả nhất được thực hiện tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai mô hình này.

Trong thời gian tới, BHXH Thành phố khắc phục hạn chế, đồng thời tiếp tục thực hiện quy định của Chính phủ và của Ngành, nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm bớt thời gian làm thủ tục của người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ của Ngân hàng và Bưu điện để người tham gia và thụ hưởng chính sách được phục vụ một cách tốt nhất. Quyết tâm xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bích Thủy

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam