Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

17/05/2018 08:59:20
Năm 2017 số người tham gia BHXH tự nguyện là 227.506 nghìn người, tăng 11,59% so với năm 2016 với số thu là 1.207.408 triệu đồng; có 14.891.952 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 30,97% so với năm 2016 với số thu là 8.578.434 triệu đồng. Đối tượng tham gia và số tiền thu hàng năm đối với BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm sau đều tăng cao hơn năm trước...

Đây là thông tin được đồng chí Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam đưa ra tại Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018 do BHXH Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại Bình Định.

Đồng chí Mai Đức Thắng cho biết, chính sách BHXH tự nguyện được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Chính sách BHYT hộ gia đình được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật BHYT năm 2008 đến nay đã tổ chức thực hiện được 09 năm.

Kết quả thực hiện về đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và số tiền thu hàng năm đều tăng cao hơn so với năm trước với tỷ lệ tăng từ trên 10% đến 50%. Trong đó, đối tượng tham gia chủ yếu là người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc (70%), đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, số người tham gia BHXH tự nguyện mới còn hạn chế khoảng 30% (sau 10 năm mới có 227.506 người), so với lực lượng lao động thì năm 2015 bằng 0,24%, năm 2016 bằng 0,22%, năm 2017 bằng 0,24% lực lượng lao động; tổng chung cả BHXH bắt buộc và tự nguyện năm 2017 khoảng trên 25% lực lượng lao động.

Theo đồng chí Mai Đức Thắng, nguyên nhân người dân chưa quan tâm đến loại hình BHXH tự nguyện là do thu nhập của người dân còn thấp, không ổn định, không thường xuyên và do trước ngày 01/01/2018 chưa được Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Do nhiều người dân Việt Nam chưa có thói quen tham gia BHXH tự nguyện lúc trẻ để hưởng lương hưu khi về già. Công tác truyền thông chưa được sâu, rộng. Đến nay nhiều người vẫn chưa hiểu đầy đủ về chính sách BHXH tự nguyện. Quy định việc hỗ trợ mức đóng BHXH cho người tham gia chưa linh hoạt và phương thức đóng cũng chưa được linh hoạt như nhiều người muốn truy đóng BHXH tự nguyện thời gian trước nhưng không thực hiện được. Chính sách BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn người tham gia. Chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất (chưa được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghệ nghiệp). Thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu phải từ đủ 20 năm trở lên và có tuổi đời 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ mới được hưởng lương hưu là quá dài. Mức đóng còn cao so với thu nhập bình quân của người dân. Trước năm 2018 chưa được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, từ năm 2018 được Nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhưng việc hỗ trợ còn quá ít, chỉ mang tính chất tượng trưng, thiếu linh hoạt. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến chính sách BHXH tự nguyện; chưa giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chưa tổng kết, đánh giá, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế nguyện nhân chậm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với BHYT hộ gia đình, số người tham gia năm 2015 là 9,25% so với dân số và đạt 111,87% so với năm 2014; năm 2016 là 12,27% so với dân số và đạt 134,44% so với năm 2015; năm 2017 là 15,84% so với dân số và đạt 130,97% so với năm 2016. Kết quả thực hiện về đối tượng tham gia và số tiền thu hàng năm cao hơn so với năm trước.

Nhận định nguyên nhân số người tham gia BHYT hộ gia đình so với tiềm năng rất hạn chế, đồng chí Mai Đức Thắng chỉ ra, do người dân chưa quan tâm tới tham gia BHYT hộ gia đình do thu nhập của người dân còn thấp, không ổn định, không thường xuyên. Nhiều người dân Việt Nam chưa có thói quen tham gia BHYT hộ gia đình để hưởng quyền lợi khi bị ốm đau. Công tác truyền thông chưa được sâu, rộng. Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến chính sách BHYT hộ gia đình; chưa giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,

Nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, đồng chí Mai Đức Thắng cho rằng, cần tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi những điểm bất cập Tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi những điểm bất cập của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong quá trình tổ chức thực hiện bộc lộ.

Tổ chức đối thoại với người lao động ở các khu công nghiệp, ở doanh nghiệp và dân cư với người dân ở nông thôn để truyền thông về về chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí trong và ngoài ngành về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT để định hướng công tác truyền thông. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, mở điểm thu tới thôn, bản, xóm, ấp thuận lợi cho người dân khi tham gia. Đào tạo kỹ năng khai thác và chính sách BHXH, BHYT.../.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam