Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong phối hợp thu nộp BHXH, BHYT, BHTN

13/09/2017 09:24:37
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 7194/NHNN-TT về việc đẩy mạnh thanh toán điện tử trong phối hợp thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Ảnh minh họa.

Triển khai Chương trình hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện tốt các công việc.

Đối với các ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác với BHXH Việt Nam về thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN: Tiếp tục chú trọng và tăng cường phối hợp với BHXH Việt Nam để cung ứng đa đạng các dịch vụ thanh toán điện tử đối với việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên cơ sở điều kiện hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cho phép, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán và tuân thủ các quy định hiện hành.

Các ngân hàng chủ động và phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam trong việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình nghiệp vụ, thủ tục thanh toán để có thể khai thác cơ sở dữ liệu sẵn có, nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho việc thu nộp và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được nhanh chóng, thông suốt và an toàn.

Các ngân hàng phải thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trực thuộc kiểm tra các điều kiện về hạ tầng, chương trình phần mềm phục vụ thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH và các đơn vị liên quan để kiểm soát, đối chiếu các giao dịch phát sinh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH hướng dẫn và phổ biến đầy đủ, kịp thời cho khách hàng hiểu về dịch vụ thanh toán nói chung và thanh toán điện tử đối với khoản thu nộp và chi trả BHXH, BHYT, BHTN; thiết lập bộ phận hỗ trợ khách hàng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các vướng mắc, sai sót (nếu có) trong quá trình thực hiện…/.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam