Đẩy mạnh truyền thông trong lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BHTN

09/09/2019 15:42:38
“Được nhận định là một mảng đề tài khô và khó, việc làm sao để truyền thông hiệu quả chính sách lao động việc làm, BHTN tạo sức lan tỏa thì nhà báo cần trang bị kiến thức, quan điểm tiếp cận vấn đề an sinh xã hội, để có cách nhìn toàn diện, sâu sắc” – TS. Nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị truyền thông về việc làm vừa tổ chức.

Ảnh minh họa.

Ở Việt Nam, hệ thống An sinh xã hội gồm 5 trụ cột: BHXH, BHYT, BHTN; cứu trợ xã hội; trợ giúp và ưu đãi xã hội. Năm trụ cột này là để thực hiện 3 chức năng nêu trên của hệ thống an sinh xã hội để: phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro...

Do vậy, theo Nhà báo Trấn Bá Dung, trong công tác truyền thông chính sách liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, báo chí có vị trí hàng đầu, vai trò quan trọng và ảnh hưởng rộng rãi, hiệu quả cao. Từ việc xây dựng chính sách, đến công bố chính sách tới người dân, thực thi chính sách, đều liên quan tới công tác truyền thông…

Tuy nhiên, khó khăn và rào cản trước hết đối với người làm truyền thông về việc làm, quản lý lao động và BHTN là cần nhận thức đầy đủ có hệ thống các chính sách an sinh xã hội. Điều này không phải người làm truyền thông nào cũng được trang bị cho mình một cách cơ bản, đẩy đủ nhận thức như vậy. Cùng với đó, rào cản lớn vẫn là thông tin về việc làm, quản lý lao động và BHTN ít hấp dẫn đối với bạn đọc; còn có thông tin về thị trường lao động là thông tin dịch vụ, không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận…

Nhà báo Trần Bá Dung gợi ý để khắc phục khó khăn trong truyền thông về việc làm, quản lý lao động và BHTN như sau: nhà báo cần tuyên truyền, phổ biến, các quan điểm, chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về việc làm, quản lý lao động và BHTN. Tuyên truyền, giáo dục công chúng thấy được ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc làm, quản lý lao động và BHTN trong đời sống nhân dân; thấy được vai trò chủ thể, vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng và thực thi các chính sách việc làm, lao động, bảo hiểm, phát triển đời sống, kinh tế - xã hội.

Để thay đổi hành vi của công chúng, báo chí phải vừa cung cấp thông tin, phản ánh thực trạng, vừa hướng dẫn, định hướng công chúng về thái độ ứng xử đúng mực đối với vấn đề việc làm, BHTN và quản lý lao động. Hình thức truyền thông cần sinh động, phù hợp với trình độ, thói quen, tâm lý tiếp nhận của người lao động, người sử dụng lao động.

“Đặc biệt cần cung cấp cho người lao động biết khi tham gia sẽ có lợi ích gì? Trành được rủi ro gì? Làm thể nào để tham gia? Thông tin này sẽ là cẩm nang cho người lao động trong việc tìm hiểu, trao đổi, nhận biết lợi ích, cách thực hiện tham gia. Đây là lĩnh vực ít hấp dẫn. Vì vậy nhà báo cần rèn luyện kỹ năng phát hiện vấn đề theo nguyên tắc tiếp cận đã chiều…” – nhà báo Trần Bá Dung nhấn mạnh./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam