Đẩy mạnh truyền thông trong lĩnh vực việc làm và BHTN

17/05/2018 16:30:01
Trong 03 ngày 17-19/05, tại Hải Dương, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị truyền thông về việc làm với cơ quan báo chí. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà tới dự và phát biểu tại Hội nghị; cùng dự có Cục trưởng Cục Việc làm Lê Kim Dung và gần 90 phóng viên đến từ cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: trong những năm qua, lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BHTN ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn xã hội...  Chính sách giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, BHTN đã được nâng lên, điều này khẳng định thành tựu to lớn, sự chỉ đạo của Cục Việc làm và sự phối hợp với các cơ quan báo chí đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về lao động - việc làm trên cả nước.

Tuy nhiên, công tác truyền thông về lĩnh vực việc làm, quản lý lao động, BHTN chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhận thức của một số doanh nghiệp, người lao động và người dân ở một số khu vực về việc làm, quản lý lao động, BHTN vẫn chưa đầy đủ; họ chưa thấy hết được lợi ích lâu dài của chính sách BHTN, về vai trò của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, về các chính sách việc làm cho các đối tượng đặc thù như: thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, người học nghề… 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, để thay đổi nhận thức về lĩnh vực này, cần sự quan tâm, chung tay của các cơ quan báo chí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác truyền thông; các cơ quan chức năng cần thực hiện một cách mạnh mẽ, liên tục công tác truyền thông về việc làm, quản lý lao động, BHTN, nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Kim Dung, Cục Việc làm đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, thị trường lao động, BHTN và quản lý lao động. Qua đó, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh các vấn đề về việc làm theo quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy và bảo đảm việc làm theo hướng bền vững cho người lao động.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó coi trọng việc hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, BHTN, quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chính sách BHTN theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để sớm quay trở lại thị trường lao động. Đồng thời, tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHTN.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về thực hiện quản lý Nhà nước về việc làm và định hướng thời gian tới, vai trò của truyền thông trong lĩnh vực việc làm, quản lý lao động và BHTN; những khó khăn trong công tác truyền thông về việc làm, quản lý lao động, BHTN và những vấn đề cần lưu ý...

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ được tham quan thực tế, làm việc và phỏng vấn người lao động và người sử dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hải Dương./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam