Đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH

09/11/2017 11:17:20
Tính đến ngày 31/10, cả nước đã bàn giao được 6,55 triệu sổ BHXH cho người lao động trên tổng số 13 triệu sổ BHXH phải bàn giao, đạt 50,3%, tăng 1,26 triệu sổ BHXH (23,8%) so với thời điểm 30/9/2017.

Một số tỉnh có số lượng sổ bàn giao BHXH bàn giao lớn, đạt trên 70% tổng số sổ phải bàn giao gồm: Quảng Bình 70.243 sổ, đạt 99,7%; Cao Bằng 63.833 sổ đạt 95,8%; Thái Bình là 146.153 sổ, đạt 83,6%; Điện Biên 33.429 sổ đạt 83,42%...

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, đến hết năm 2017, sẽ có khoảng 60% sổ BHXH được bàn giao cho người lao động tự quản lý, tiến tới hoàn tất trong năm 2018. Ban Sổ- thẻ và BHXH các địa phương đang gấp rút hoàn thiện dữ liệu, đảm bảo mỗi cuốn sổ BHXH đến tay người lao động sẽ cung cấp thông tin chính xác và minh bạch cả quá trình tham gia BHXH, giúp họ yên tâm và chủ động hơn trong việc tham gia và giám sát thực hiện chính sách… Theo Ban Sổ-Thẻ, BHXH Việt Nam, đây là con số rất đáng ghi nhận, bởi việc rà soát, đồng bộ dữ liệu trên sổ, đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định của BHXH Việt Nam là một khối lượng công việc rất lớn.

Cụ thể, việc nhập dữ liệu quá trình đóng BHXH trước năm 2008 của người lao động trên sổ BHXH vào phần mềm SMS trước đây có một số thông tin “chênh” với sổ BHXH của người lao động như: Chức danh, thời gian đóng. Thông tin trên phần mềm SMS cũng không có địa chỉ của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động. Nhiều trường hợp có mức lương đóng BHXH chưa đúng với chức danh nghề nặng nhọc, độc hại đã ghi trên sổ BHXH. Vì vậy, Ban Sổ - Thẻ và các Phòng Sổ - Thẻ tại địa phương phải mất nhiều thời gian để rà soát, điều chỉnh lại thông tin trước khi bàn giao cho người lao động. Một số tỉnh vẫn còn sổ BHXH có quá trình công tác trước năm 2008 chưa nhập vào cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, trước đây, cơ quan BHXH sử dụng nhiều phần mềm nghiệp vụ khác nhau; do đó với những trường hợp đóng BHXH chưa đồng bộ thông tin, dữ liệu hưởng BHXH một lần, BH thất nghiệp chưa đầy đủ, thì cán bộ Sổ- Thẻ phải mất nhiều thời gian tra cứu, cập nhật toàn bộ thông tin. Mặt khác, đối với những sổ BHXH chưa đồng bộ mã số, thì không in được sổ BHXH, làm chậm tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngoài ra, theo Ban Sổ - Thẻ, khó khăn còn đến từ việc một số đơn vị sử dụng lao động chưa thực sự quan tâm đến việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tại một số đơn vị, người lao động làm việc tại các chi nhánh ở các tỉnh khác, đi hợp tác lao động tại nước ngoài, là thuyền viên làm việc trên các tàu biển không có mặt tại đơn vị để ký Mẫu số 03 và ký nhận sổ BHXH… Tuy khối lượng công việc rất lớn, nhưng có thể thấy rõ sự nỗ lực của BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tranh thủ sự chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH. Mỗi cuốn sổ BHXH được bàn giao đầy đủ, chính xác đến tay người lao động là thêm mội lần thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHXH các cấp; sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm không quản vất vả ngày đêm của cán bộ trong Ngành, nhất là những cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH. Để đảm bảo tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH Việt Nam đang chỉ đạo BHXH các tỉnh có tỉ lệ trả sổ cho người lao động chưa đạt 50% cần có các giải pháp cụ thể, thực hiện quyết liệt. Sổ BHXH trả cho người lao động phải đầy đủ thông tin như: Nơi cấp giấy khai sinh; ngày, tháng sinh; chức danh nghề; tên công việc; nơi làm việc. Trường hợp sổ BHXH đã trả cho người lao động nếu có điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thì hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao động bổ sung hồ sơ theo quy định của BHXH Việt Nam…

BHXH các tỉnh cũng cần rà soát danh sách các đơn vị không còn tồn tại; đơn vị đã giải thể, phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, phá sản, thực hiện xác nhận tổng thời gian đến thời điểm đơn vị đã đóng đủ BHXH, BHTN khi người lao động nghỉ việc, di chuyển hoặc giải quyết chế độ BHXH, BHTN. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động không còn tồn tại, đơn vị có chủ sử dụng lao động bỏ trốn không trả sổ BHXH cho người lao động, thực hiện cấp và xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH, BHTN để trả cho người lao động. Bên cạnh đó, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, tiến độ công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; chấn chỉnh kịp thời đối với đơn vị, cá nhân chưa chấp hành đúng quy trình, hướng dẫn của BHXH Việt Nam để rút kinh nghiệm; khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thực hiện./.

PV

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam