Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tích cực chuyển đổi phong cách làm việc

12/04/2018 20:27:37
Chiều ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam họp giao ban công tác tháng 4 năm 2018 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Báo cáo của Văn phòng BHXH Việt Nam tổng hợp kết quả công tác đến ngày 31/3/2018, số người tham gia BHXH là 13,7 triệu người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người; BHTN 11,6 triệu người. Cả nước có 80,65 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.

Trong tháng 3, toàn Ngành thu Ngành thu BHXH, BHYT, BHTN 29.689 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, thu 67.747 tỷ đồng; đạt 20,5% so với kế hoạch giao năm 2018; tăng 10,7% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2017. Tổng số nợ BHXH là 9.437 tỷ đồng, bằng 4,2% so với kế hoạch giao năm 2018.

Có 13,61 triệu người được cấp sổ BHXH, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; bàn giao 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ BHXH phải trả cho người lao động, đạt 79,46%. Số người được cấp thẻ BHYT là 81 triệu (trong đó cấp theo mã số BHXH là 77,89 triệu).

Trong tháng toàn Ngành đã giải quyết 11.222 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (lũy kế từ đầu năm 31.650 hồ sơ), đưa tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người; giải quyết 47.852 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần (lũy kế từ đầu năm 137.980 lượt người); hưởng chế độ ốm đau 617.733 lượt người (lũy kế từ đầu năm trên 1,69 triệu lượt người); hưởng chế độ thai sản 174.815 lượt người (lũy kế từ đầu năm 478.841 lượt người); hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 27.533 lượt người (lũy kế từ đầu năm 75.416 lượt người).

BHXH Việt Nam phối hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp (lũy kế từ đầu năm 109.223 người); 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề (lũy kế từ đầu năm 7.674).

Trong tháng, toàn Ngành giải quyết 15,26 triệu lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT (lũy kế từ đầu năm 40 triệu lượt người) với chi phí khám, chữa bệnh BHYT 8.461 tỷ đồng; luỹ kế chi KCB BHYT 21.040 tỷ đồng.

BHXH tiếp tục tham gia với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Hoàn thành việc giao kế hoạch thu năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xác định đối tượng tăng, giảm được chi hỗ trợ do UBND xã lập danh sách cấp thẻ BHYT. Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định quản lý thu; việc triển khai chi rà soát, hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia tại BHXH các tỉnh, thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình (xong trước 31/3/2018); đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho người lao động (phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2018).

Thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT. Nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp, quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH trong giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu thu, sổ thẻ trên cơ sở dữ liệu tập trung.

Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác thực hiện chính sách BHYT Quý I/2018. Tổ chức Hội thảo trao đổi đánh giá kết quả khảo sát thực trạng tổ chức công tác giám định tại BHXH TP.Hồ Chí Minh và BHXH Hà Nội.

Chuẩn hóa và cập nhật lên Hệ thống thông tin giám định BHYT danh mục các mặt hàng thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký mới và thuốc bị rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành. Tổng hợp kết quả đấu thầu vật tư y tế đợt 10/2017 lên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Cập nhật giá thuốc kê khai, kê khai lại đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Tổ chức lớp đào tạo, thi cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu thuốc cho cán bộ BHXH đang tham gia trong các Hội đồng đấu thầu thuộc của địa phương...

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia báo cáo về tình hình thực hiện BHXH, BHYT tại Hội nghị báo cáo viên cấp Trung ương của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn phần mềm theo dõi hồ sơ cho nhân viên bưu điện và cán bộ bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam về các lĩnh vực thu, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

BHXH các địa phương phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; các sở, ngành liên quan dự thảo Báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc triển khai phối hợp thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định giao dự toán chi KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức thẩm định chi phí KCB BHYT quý I/2018 đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; phối hợp với ngành bưu điện rà soát, đối chiếu quản lý tốt đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đồng thời chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định trợ cấp BHXH…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và ý kiến của các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chỉ đạo toàn Ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao; tập trung vào những vấn đề trọng tâm như phát triển đối tượng, cân đối quỹ, truyền thông, quyết toán, giám định, đầu tư tăng trưởng quỹ, ứng dụng công nghệ thông tin...; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở cán bộ, CCVC, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; bám sát công việc, chủ động, sáng tạo, tích cực chuyển đổi phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.../.

Bích Thuỷ

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam