Đề án cải cách tiền lương, BHXH sẽ trình trong năm 2018

10/08/2017 08:25:39
Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công cho biết sẽ trình Trung ương 07, khóa XII (tháng 5/2018) ba đề án cải cách tiền lương.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong Hội nghị Trung ương 07 khóa XI ba Đề án trên được giao cho Chính phủ chủ trì xây dựng nhằm cải cách, nâng cao chất lượng các chính sách an sinh xã hội quan trọng này, vốn còn nhiều bất cập.

Ngày 12/2/2017 Thủ tướng đã có Quyết định số 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công, do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bội Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Hai Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công vừa có quyết định về kế hoạch nghiên cứu đề án cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; đề án cải cách chính sách BHXH; đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công và tổng hợp ba đề án trình Trung ương 7, khóa XII (tháng 5-2018). Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các bộ, cơ quan tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chính sách từ năm 2003 đến nay; nêu rõ những bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị cụ thể về đặc thù của bộ, ngành.

Cụ thể, về chính sách tiền lương gồm mức lương tối thiểu, bảng lương, các chế độ phụ cấp lương, cơ chế tiền lương (trong đó có việc tính đúng, tính đủ tiền lương vào giá (phí, dịch vụ).../.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam