Đề nghị kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý cơ sở KCB thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá DVYT, chi phí thuộc phạm vi thanh toán BHYT

13/06/2019 10:16:56
Trong văn bản gửi Bộ Y tế về Báo cáo Tình hình thực hiện BHYT đối với người cao tuổi năm 2016 – 2018, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; đồng thời, kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý đối với trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ y tế, chi phí thuộc phạm vi thanh toán BHYT, hạn chế thu thêm các chi phí ngoài phạm vi thanh toán BHYT.

(Ảnh minh họa)

Điều 2 Luật Người cao tuổi quy định, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên; theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, việc phân nhóm đối tượng tham gia BHYT lại theo trách nhiệm đóng BHYT. Như vậy, người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi đang thuộc rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau theo nguyên tắc “một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật BHYT”.

Do đó, người cao tuổi có thể là đối tượng người lao động (nếu họ vẫn đang tiếp tục làm việc). Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội…. Đặc biệt, có một nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên đến dưới 80 tuổi không được Quỹ BHXH, ngân sách nhà nước đóng hoặc ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần mức đóng BHYT; họ cũng không được ngân sách địa phương hỗ trợ đóng hoặc phải tự đóng BHYT toàn bộ, gây khó khăn cho nhóm này khi tiếp cận với BHYT.

Vì vậy, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh cần quan tâm, tăng cường chỉ đạo hơn nữa việc thực hiện BHYT nói chung và BHYT người cao tuổi nói riêng trên địa bàn; huy động nguồn kinh phí thuộc ngân sách địa phương, nguồn tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi tham gia BHYT ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ; giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của người cao tuổi cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi người cao tuổi sinh sống; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến người cao tuổi thông qua Hội Người cao tuổi và các hội khác. Đề nghị Bộ Y tế đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh BHYT và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý đối với trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ y tế, chi phí thuộc phạm vi thanh toán BHYT, hạn chế thu thêm các chi phí ngoài phạm vi thanh toán BHYT.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam