Đề xuất bổ sung người quản lý doanh nghiệp, HTX là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

21/11/2019 16:12:58
“Chính sách BHXH cần áp dụng bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành HTX không hưởng lương, chủ hộ kinh doanh...” – là 01 trong những nội dung tại Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH giai đoạn 2016-2019 của UBND tỉnh Lào Cai gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(Ảnh minh họa)

Tính đến tháng 09/2019, 63.905 lao động tham gia BHXH

Đánh giá tình hình thực hiện Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014, UBND tỉnh Lào Cai nhận định: Từ khi Luật có hiệu lực đến nay, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH như rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế với dữ liệu Ngành BHXH đang quản lý; gửi thông báo bằng văn bản, làm việc trực tiếp yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đăng ký đóng BHXH cho người lao động; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHXH; tăng cường công tác phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền về BHXH trực tiếp tới người dân; phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc BHXH các huyện báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo công tác BHXH, BHYT.

Lào Cai cũng đã thành lập Tổ Công tác liên ngành với thành phần gồm BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bưu điện tỉnh tiến hành rà soát các đơn vị chưa tham gia và yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH đầy đủ, đúng quy định cho người lao động. Tính đến hết Quý III/2019, có 2.346 đơn vị tham gia BHXH cho người lao động; 63.905 lao động tham gia BHXH, trong đó, 61.137 lao động tham gia BHXH bắt buộc, đạt 58% số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, Lào Cai vẫn còn 49.468 lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, chủ yếu tập trung trong các doanh nghiệp tư nhân, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ.

Đề xuất bao phủ thêm số đối tượng có khả năng tham gia BHXH bắt buộc

Tại Báo cáo Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH giai đoạn 2016-2019, UBND tỉnh Lào Cai có 01 số đề xuất liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật BHXH căn cứ thực tế triển khai tại địa phương:

Một trong những nguyên nhân khiến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH có tỷ lệ chưa xứng với tiềm năng 01 phần do Luật BHXH chưa bao phủ hết số đối tượng có khả năng tham gia BHXH bắt buộc như chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý điều hành doanh nghiệp, người quản lý điều hành HTX không hưởng tiền lương, chủ hộ kinh doanh... vì vậy, đề xuất chính sách BHXH cần áp dụng bổ sung đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đối với các đối tượng này.

Nghiên cứu, áp dụng tăng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 40% đối với cận nghèo và từ 10% lên 30% đối với các đối tượng khác.

Tại Khoản 1, Điều 41 Luật BHXH quy định chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: “Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, Khoản 1 hoặc Khoản 3, Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày”. Với quy định này, Luật cần làm rõ để người lao động có thể nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe vào ngày liền kề, ngay sau ngày hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản (không bắt buộc phải quay trở lại làm việc sau đó mới được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe).

Khoản 4, Điều 28 Luật BHXH quy định mức hưởng trợ cấp ốm đau 01 ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Nội dung này không phù hợp đối với trường hợp người lao động nghỉ ốm đau do mắc bệnh dài ngày, vì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hàng tuần. Do vậy, cần sửa cách tính hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày, trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng = tỷ lệ đóng tháng trước liền kề/30 ngày x tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau x số ngày nghỉ; ngoài ra, cần bổ sung hướng dẫn thứ tự thân nhân theo pháp luật.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam