Điện Biên: Đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH tăng nhanh hàng năm

25/05/2020 08:56:43
Sau khi đi thực tế ở cơ sở, vừa qua, Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Điện Biên do Trưởng ban Nhữ Văn Quảng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh để có cái nhìn tổng quát về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2019.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) Nhữ Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước và hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong năm 2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là trên 1.153 tỷ đồng, đạt 103,8% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ nợ đọng các loại bảo hiểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động luôn ở mức thấp hơn so với chỉ tiêu. Cùng với đó, BHXH tổ chức giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ các loại bảo hiểm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi, số lượng đối tượng hưởng nguồn quỹ BHXH tăng nhanh hàng năm. Ví dụ như năm 2019 tăng 558 người, số tiền tăng hơn 55 tỷ đồng so với năm 2018. Ngoài ra, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh trong việc quản lý và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Từ năm 2016 – 2019, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 1.758 người với số tiền trên 17 tỷ đồng. Kinh phí dành cho khám, chữa bệnh BHYT giai đoạn 2016 – 2019 là 1.775,6 tỷ đồng, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho đối tượng tham gia BHYT.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát tập trung trao đổi tìm hiểu hiệu quả của công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng BHYT, BHYT tự nguyện; tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia BHTN cho người lao động; công tác phối hợp giữa BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh; cấp thẻ BHYT cho trẻ em mới sinh ở các địa phương vùng cao... Đồng thời, các thành viên đoàn giám sát đề nghị cơ quan BHXH tăng cường công tác thanh, kiểm tra, truy thu xử phạt các đơn vị vi phạm; tiếp tục triển khai, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng giám định viên bảo hiểm tại các cơ sở y tế… Đại diện lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn của BHXH tỉnh đã giải trình làm rõ các nội dung đoàn giám sát yêu cầu.

Thay mặt Đoàn Giám sát, đồng chí Nhữ Văn Quảng đánh giá cao công tác thu, thực hiện quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của BHXH tỉnh để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh, Trung ương.

Hải Phong (Báo Điện Biên Phủ)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam