Điện Biên: Toàn tỉnh có 583.027 người tham gia BHYT

12/02/2020 13:45:02
Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT và triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự chủ trì của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, BHXH tỉnh; Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã.

Năm 2019, nhờ chủ động, tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, Điện Biên tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT, cụ thể: Toàn tỉnh có 583.027 người tham gia BHYT; tổng số thu BHYT là 548.169 triệu đồng; tổng chi khám, chữa bệnh BHYT tại tỉnh là 437.710 triệu đồng, thực hiện 94,54% dự toán giao chi khám, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định và thanh toán chi khám, chữa bệnh BHYT được đẩy mạnh, 100% các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong tỉnh đã thực hiện cập nhật thông tin về khám, chữa bệnh BHYT, chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH để phục vụ cho việc giám định, thanh toán BHYT; các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT cơ bản thực hiện nghiêm túc dự toán chi khám, chữa bệnh; việc thanh toán BHYT nhanh gọn chính xác, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của ngành Y tế có sự chuyển biến tích cực; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT được nâng lên; Ngành BHXH đã tăng cường phối hợp truyền thông, mở rộng mạng lưới đại lý thu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sử dụng Quỹ BHYT được tăng cường nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia BHYT...

Tại Hội nghị, các ý kiến tập trung đánh giá, phân tích xoay quanh tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tìm nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục như điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT tại một số đơn vị; kế hoạch mua và sử dụng thuốc; trường hợp bệnh nhân đi khám, chữa bệnh chưa được hưởng chế độ BHYT ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh do thông tin trên thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh không đồng nhất; tình trạng áp giá sai dịch vụ kỹ thuật, thủ thuật; chỉ định sử dụng thuốc không đúng theo quy định tại Thông tư 30/TT/2018-BYT…

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý ghi nhận quyết tâm cao của cơ quan BHXH và các cấp, ngành có liên quan trong công tác khám, chữa bệnh BHYT. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc, trong thời gian tới, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, cơ quan BHXH và các cấp, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT với mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ khám, chữa bệnh BHYT để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân; hằng tháng, quý, thường xuyên tổ chức giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời khắc phục khó khăn, giải quyết bất cập, tồn tại; đẩy mạnh công tác truyền thông tới cấp ủy Đảng nhằm tăng cường sự vào cuộc của các cấp, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn toàn tỉnh về công tác BHYT.

Ngọc Hà (BHXH tỉnh Điện Biên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam