Hải Phòng: Tăng cường các giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Tiếp tục bám sát các đơn vị, doanh nghiệp tham gia, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật… là một trong số những giải pháp BHXH TP Hải Phòng thực hiện nhằm giảm nợ đọng, hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

Từ 15/9/2020: Thay đổi mức hỗ trợ chế độ BHTNLĐ-BNN

Từ ngày 15/9/2020, mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) cho người lao động có nhiều thay đổi.

Hải Phòng: Tăng cường truyền thông chính sách BHXH đến Nhân dân

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian dần đây, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ các thông tin sai lệch về chính sách BHXH, BHYT,BHTN khiến một số người tham gia đi đến những quyết định sai lầm như nhận BHXH một lần, cầm, cắm sổ BHXH, thỏa thuận với chủ doanh nghiệp không tham gia BHXH để cộng vào tiền lương…

Tăng cường công tác quản lý thông tin người hưởng và đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Trong thời gian qua, BHXH thành phố Hải Phòng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và BHXH Việt Nam, đồng thời tăng cường quản lý thông tin người hưởng các chế độ. Tính đến hết ngày 31/7/2020, toàn thành phố có 26.361 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, đạt 17 % trên tổng số người hưởng.

Nâng cao hiệu quả truyền thông trực tiếp

BHXH tỉnh Bắc Ninh hiện đang quản lý thu 7.901 đơn vị với 1.299.840 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó: có 4.051 doanh nghiệp với khoảng 320.000 lao động chiếm 88% tổng số lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc của toàn tỉnh.

Kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 18/08/2020, BHXH Việt Nam ra Công văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo, đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện căn cứ quy định pháp luật BHXH và chỉ đạo của Chính phủ.

ILO: Việt Nam ở vị thế tốt hơn phần lớn các nước khác để vượt qua những thách thức kinh tế, thị trường lao động

Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động cần đoàn kết lại trong bối cảnh hơn 30 triệu người đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19 tính đến cuối quý II.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giải quyết các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng

Nhằm hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng. Dự thảo được lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng (http://www.mod.gov.vn/wps/portal).

Kiến nghị đóng BHYT cho người lao động bị hoãn việc, mất việc

Trước tình hình 7,8 triệu lao động bị mất việc, nghỉ luân phiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép đóng BHYT cho những trường hợp bị mất việc, hoãn việc, nghỉ luân phiên.

Đề xuất người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT

“Người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc được nhận BHXH một lần theo quy định của pháp luật” – Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý của Bộ Công an tại Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bảo đảm bình đẳng giới trong chính sách An sinh xã hội đối với lao động nữ

Đây là tinh thần của Nghị định Quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới đang dự thảo bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm khắc phục một số bất cập, vướng mắc khi triển khai Bộ luật Lao động (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 – vào thực tế đời sống.

Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình

Bộ Y tế đã đưa ra 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 04)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 03)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đề xuất liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì dự thảo và lấy ý kiến Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Trong đó, đề cập đến việc phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH.

Đề xuất về tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 02)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam