Dự thảo Thông tư hướng dẫn giải quyết các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng

Nhằm hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn về Quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong Bộ Quốc phòng. Dự thảo được lấy ý kiến góp ý của Nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng (http://www.mod.gov.vn/wps/portal).

Kiến nghị đóng BHYT cho người lao động bị hoãn việc, mất việc

Trước tình hình 7,8 triệu lao động bị mất việc, nghỉ luân phiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép đóng BHYT cho những trường hợp bị mất việc, hoãn việc, nghỉ luân phiên.

Đề xuất người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT

“Người tham gia hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT theo mức do HĐND cấp tỉnh quyết định. Trường hợp nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc được nhận BHXH một lần theo quy định của pháp luật” – Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý của Bộ Công an tại Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bảo đảm bình đẳng giới trong chính sách An sinh xã hội đối với lao động nữ

Đây là tinh thần của Nghị định Quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới đang dự thảo bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm khắc phục một số bất cập, vướng mắc khi triển khai Bộ luật Lao động (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 – vào thực tế đời sống.

Đề xuất 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình

Bộ Y tế đã đưa ra 2 phương án giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 04)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đề xuất tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 03)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đề xuất liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì dự thảo và lấy ý kiến Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Trong đó, đề cập đến việc phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH.

Đề xuất về tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 02)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đề xuất về tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam (Bài 01)

Hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, kể từ năm 2021, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028; mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035 (sau đây gọi tắt là quy định mới). Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định của pháp luật lao động về tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Lao động phi chính thức: Chủ động tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo cuộc sống tốt hơn

Đã 02 tuần nay, bà Nguyễn Thị Then, Tổ trưởng Tổ dân phố 65, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội gõ cửa từng nhà để gửi bản kê khai cho hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm bởi dịch bệnh Covid-19 - họ thường là những người lao động tự do, buôn gánh bán bưng nên khi đại dịch đến, cuộc sống trở nên chông chênh.

Về quản lý người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng

Quản lý người hưởng các chế độ BHXH hằng tháng là một khâu nghiệp vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý BHXH. Đây là khâu quyết định đến đời sống và lòng tin của người thụ hưởng các chế độ BHXH đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như cơ quan BHXH.

ILO: Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 gây ra

Đây là nhận định tại Báo cáo nhanh về tác động của Covid-19 tới thị trường lao động Việt Nam, phân tích tác động theo lĩnh vực kinh tế và ước tính quy mô việc làm bị ảnh hưởng được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 21/4/2020.

Từ 01/7/2020: Thêm nhiều quyền lợi cho người lao động

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới (tăng hơn 7,38% kể từ ngày 01/7/2020) đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Đại dịch Covid-19 và những “lát cắt” An sinh xã hội toàn cầu (Bài 02)

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh các nỗ lực y tế nhằm sớm chặn đứng dịch, các biện pháp hỗ trợ an sinh, bảo đảm cuộc sống cho người lao động nhanh chóng được chính phủ các quốc gia triển khai, coi đây là nền tảng vượt qua những khủng hoảng trên các mặt của đời sống xã hội - những hệ lụy có thể xảy ra.

Xem xét hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân các xã An toàn khu cách mạng

Hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân trong các xã An toàn khu (ATK) cách mạng, trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách BHYT theo quy định hiện hành, là một trong những mục tiêu Chính phủ đề ra nhằm tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam