Phía sau bài toán đô - đồng

Bằng một loạt biện pháp kỹ thuật, NHNN đã đưa tỷ giá vào tầm kiểm soát, hạn chế găm giữ ngoại tệ để doanh nghiệp và người dân nắm giữ VND. Nhưng đằng sau đó, lãi suất vẫn tăng bất chấp giới hạn 14%/năm, nhiều ngân hàng đang rất mệt mỏi vì giữ thanh khoản.

Bát phở 850K thời bão giá, tại sao không?

Không hiểu vì sao cũng là tiêu tiền, tiêu nhiều là đằng khác, nhưng những cách tiêu tiền ấy lại không bị lên án như chuyện ăn bát phở 850 ngàn đồng. Chả nhẽ, đã ăn phở thì phải ăn phở bình dân, còn muốn xài sang thì... tiêu chỗ khác?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam